-->

Archief voor ‘Geen categorie’

Waarom communicatie ertoe doet 

Voor Sabo valt het belang van communicatie, of de interactie tussen huurders en verhuurders (lees: woningcorporaties en ontwikkelaars) niet makkelijk te overschatten. Communicatie zien wij […]

lees meer

Sloop of renovatie uitgesteld, wat dan?

We horen en lezen (sommigen merken het zelfs aan den lijve) steeds vaker dat renovatie, sloop en nieuwbouw uitgesteld worden of zelfs helemaal niet doorgaan. […]

lees meer

We hebben mooi nieuws!

Met trots stellen we voor: Ik Bouw ZO. Een project dat de talenten van jongvolwassenen helpt ontwikkelen. We zijn hier sinds 2021 mee aan de slag gegaan en […]

lees meer

Nieuwe woning zoeken is een journey

Wat komen bewoners allemaal tegen als ze moeten verhuizen voor een grootscheepse renovatie? We vroegen het mevrouw Lacroes, ze woont sinds 2015 met haar dochter […]

lees meer

Welkom voor Latoya Glorie!

Sabo verwelkomt een nieuw teamlid: Latoya Glorie, ze komt onze deskundigen op participatiegebied versterken. Ze is gespecialiseerd in sociale en juridische dienstverlening, belangrijk voor haar […]

lees meer

Safe Space Poortje als huiskamertheater

Spannend! Deze (Zoom)meeting maken de jongeren van Re-Boost kennis met het creatieve team van Safe Space Poortje. Een project dat zich sterk maakt voor een […]

lees meer

Geef iemand liever een hengel….

Sabo Advies is gespecialiseerd in bewonersbegeleiding en -participatie tijdens renovatie en nieuwbouwprojecten. Maar we doen meer. Regelmatig geven we ook trainingen aan groepen denk aan […]

lees meer

Deelmobiliteit in de Baarsje

Hebben bewoners uit de Baarsjes behoefte aan een BuurtHub, een verzamelpunt van elektrisch deelvervoer in hun wijk? Om dat te weten te komen stond Sabo […]

lees meer

Beleidsdagen: HYA plust zich op

Maar liefst tweeënhalve dag dompelden de leden van Huurders Ymere Amsterdam (HYA) zich in Egmond aan Zee onder in het werkplan 2022 en het beleidsplan […]

lees meer

Testdag e-vervoer is schot in de roos

“Chill! Een goed concept, zeg.” Jongeren uit Startblok Elzenhagen steken hun enthousiasme over de mogelijkheden van de BuurtHub niet onder stoelen of banken in de […]

lees meer

Bouwen is teamwork!

Excursie naar Bouwmensen Amsterdam Woensdag 7 april was het weer zover: een interessante werksessie met onze sleutelfiguren. Belangenbehartiger FNV praatte ons ’s ochtends bij over […]

lees meer

Bouw aan jouw Zuidoost!

Dat is de nieuwste opdracht van de gemeente waar we bij Sabo Advies nu druk mee bezig zijn. Maar we doen het niet alleen. Met […]

lees meer

Onderhoud tijdens de coronacrisis

We hadden de eerste huisbezoeken voor het noodzakelijk onderhoud in een van onze projecten er al opzitten, toen de eerste golf van de coronacrisis uitbrak. […]

lees meer

Onderhoud in Cerambuurt 

Hoe kunnen we huurders zo goed mogelijk bijstaan tijdens een groot onderhoudsproject? Dat is de vraag waar het team van Sabo Advies zich over boog […]

lees meer

Leuke klus voor Sabo

Bijeenkomsten organiseren om de prestatieafspraken van de Amsterdamse woningcorporaties te bespreken. Daarmee gaat Sabo Advies in september aan de slag voor de Federatie van Amsterdamse […]

lees meer

Bewoners H-buurt zijn aan zet

Bewoners en wijkwerkers gaan op 19 juni weer brainstormen over de invulling van een ontmoetingsplek in de H-wijk. Sabo Advies is initiatiefnemer van dit project. […]

lees meer

Meer aandacht voor diversiteit

Stedelijke Vernieuwing 2.0, Pakhuis de Zwijger Een programma over Stedelijke Vernieuwing 2.0 die in diverse delen van Amsterdam op stapel ligt en wie nodig je […]

lees meer

Onderzoek naar de handhavingsmogelijkheden van een VvE

Toby Correia heeft onderzoek gedaan en wilt graag zijn onderzoek met jullie delen. Hieronder een bericht van Toby.

Vereniging van eigenaars willen een goede leefbaarheid nastreven in hun wooncomplex. Omdat steeds meer woningen worden verhuurd, ontstaan er gemengde wooncomplexen. Dat zijn appartementencomplexen waar eigenaren en huurders samen leven. Dit kan situaties opleveren die voor sommige VvE’s verwarrend zijn. Is een huurder bijvoorbeeld wel gebonden aan de regels van een VvE? En wat kan een VvE doen als er overlast veroorzaakt wordt? Hier heb ik onderzoek naar gedaan. Dit onderzoek heb ik verricht in opdracht van Stichting !WOON voor mijn afstuderen, HBO-Rechten, aan de Hogeschool van Amsterdam.

Ik heb onderzoek gedaan naar de handhavingsmogelijkheden van een VvE in een gemengd wooncomplex. In het onderzoek geef ik weer hoe een VvE kan acteren als er sprake is van overlast en ga ik in op de sanctiemogelijkheden en de uitvoering daarvan. Daarbij heb ik onderscheid gemaakt tussen handhaving ten opzichte van een eigenaar en een huurder.

lees meer

De politiek op visite! De toekomst van Zuidoost, wat pakken wij het eerst aan?

Op 7 februari jl. organiseerden GroenLinks – SP – PVDA een gezamenlijke bijeenkomst ” Links Progressief Pact”.

Saskia Bosnie is gevraagd hier te spreken over de aandachtspunten die in Zuidoost spelen. Dit vanuit haar betrokken rol als zowel bewoner én ondernemer in Zuidoost.

Zuidoost is hot, er liggen zoveel kansen maar nog meer aandachtspunten!

Saskia Bosnie zet zich niet enkel in als het gaat om bewonersparticipatie, maar wil dat die velen aandachtspunten worden opgelost op het gebied van leefbaar wonen. Tijdens deze avond heeft ze de belangrijkste onder de aandacht gebracht en staat hier voor de bewoners van Zuidoost.

 • Essentiële zaken als gebiedsontwikkeling van meepratende burger naar meebeslissende burger op verschillende vlakken;
 • Hoe gaan wij van een angstige overheid naar een creatieve overheid die klaar staat voor initiatieven vanuit de burger;
 • Hoe voorkomen wij het hippe voorzieningen-syndroom;
 • Het stimuleren van voorrangsregels van jongeren bij nieuwe wooncomplexen;
 • Het hanteren van flexibele huurcontracten voor 55-plusser om doorstroming te stimuleren;
 • Randvoorwaarden stellen / quota voor werkgelegenheid en stages aan lokale bewoners uit het gebied;
 • Randvoorwaarden stellen via grondexploitatie/ erfpachtuitgifte en vergunningen om verbinding tussen nieuwkomers en gevestigden te stimuleren;
 • Onderzoek doen naar circa 18% werkloosheid onder jongeren in Zuidoost in relatie tot het Arenagebied als economisch best renderende markt van Nederland.

“Deze avond was zeer interessant voor mij en zeker omdat ik niet politiek actief ben, maar de politiek wel als een vervoermiddel ervaar om van A naar B te komen. Als ik zie wat de politiek op lokaal niveau bereikt heeft, zoals woningcorporaties in beweging krijgen die lang hun verantwoordelijkheid hebben laten liggen, daar word ik dan enorm blij van. Ik stond hier niet voor mijzelf, maar voor de mensen die minder gehoord worden. Echter als het over Zuidoost gaat dan kom ik uiteraard wel heel dicht bij mijzelf. Zuidoost ken ik goed omdat ik hier woon en werk. In mijn werk zorg ik dat bewoners wat te vertellen hebben over hun woon- ,leef  en werkgebied. Maar vanavond stond ik hier als burger en bewoner voor de bewoners”. – aldus Saskia Bosnie.

lees meer

Tafeldiscussie over de Bijlmer (over) 50 jaar, het Stadsdeel dat zich continu heeft ontwikkeld van achterstandwijk tot hip bruisend stadsdeel!

Op 28 november jl. was Saskia Bosnie één van de negen sprekers in Pakhuis de Zwijger. De avond stond in het teken van 50 jaar Bijlmer en hoe kan de verbinding met de rest van Amsterdam worden gelegd. Het programma was net als het Stadsdeel zelf divers en inhoudelijk erg goed opgebouwd.

In dit artikel staan een aantal highlights van de avond met verwijzingen naar de video opname van deze avond. De video, het programma en de sprekers treft u hier.

Welke uitdagingen en kansen liggen er dan?

Waar liggen de uitdagingen bij het ontwikkelen van het gebied Amstel III? In het programma werden diverse zaken benoemd als diversiteit, een spannend DNA, de relatie tussen de stad Amsterdam en stadsdeel Zuidoost, fysieke veranderingen die in aantocht zijn, het anders ontwikkelen. Placemaking, het verbinden van en de bewoners op een intrinsieke wijze betrekken in dit proces. Onderwijs een impuls geven, werkgelegenheid creëren, kortom kansen voor iedereen! De grote uitdaging hierin zit hem met name hoe je de bewoners van de Bijlmer kan laten profiteren van deze ontwikkelingen.  Dit kan enkel door in gesprek te blijven gaan met de huidige bewoners.

Waar kan je aan denken in dit proces?

 • Amstel III moet een verbinding met de buurt Holendrecht gaan leggen en het bestaand spoor moet de ruggengraad worden in plaats van een fysieke scheiding;
 • De gemeente gaat zorgen dat er aantrekkelijke parken en openbare ruimte komen;
 • Een betere verdeling tussen sociale huur en studenten huur gelegenheden;
 • Goedkopere bedrijfsruimte realiseren voor ondernemers.

Hoe zit het met de werkgelegenheid in de Bijlmer?

Hier wordt veel informatie over uitgewisseld. Stadsdeel Zuidoost stimuleert om ruim honderd jongeren uit Zuidoost aan een baan te helpen. Het is een mooi initiatief maar er liggen ook nog veel knelpunten. Ondanks dat het Arenagebied hèt economisch centrum is van Nederland is er een werkeloosheidsratio van 31 procent in Zuidoost, deze moet omlaag.

Er wordt gesproken met VAZO lokale arbeidspool waar vraag en aanbod bij elkaar komt: AMC, hotels, en de lokale arbeidsmarkt. Met eigenaren is een buurtvisie gemaakt. Er liggen veel plannen maar hoe voer je deze uit in de praktijk. Hoe maak je van de uitdagingen kansen en zet je ze om in werkbare oplossingen.

Lees meer over de tafeldiscussie

lees meer

Openluchtcafé Bankjescollectief

In Amsterdam Zuidoost opent het openluchtcafé van BankjesCollectief op zondag 17 september. Er komt weer vrolijkmakend stoepvertier langs de bankjes! ❯ Doe mee en meld […]

lees meer

De Meetup voor zelfbeheer van buurt-en wijkhuizen

Sterke samenwerking resulteert altijd in een positieve synergie. Zelfbeheer wijkcentrum Wat Op 8 april jl. is Sabo Advies Bewonersparticipatie in samenwerking met Landelijke Samenwerkingsverband Actieve […]

lees meer

Eigenaarschap; Van wie is de stad?

Op 17 februari 2017 organiseerde een landelijk samenwerkingsverband van actieve bewoners (LSA) een verkiezingsdebat in Pakhuis De Zwijger. De hoofdvraag was; Wat is nodig om […]

lees meer

WERKCONFERENTIE: SENIOREN MET HOGE WOONLASTEN

WERKCONFERENTIE: SENIOREN MET HOGE WOONLASTEN Door:                    !WOON zuidoost Datum:                19-12-2016 Tijd:                      14.15 -17.00 uur Locatie:               NOLimit cultural Business Center Organisatie: Erlijn […]

lees meer

Nieuwsflits Betondorp

Hoe woon je als huurders en kopers goed samen? Je wilt het ongeveer hetzelfde, maar je rechten zijn anders. Stadgenoot en Huurgenoot zijn een pilot […]

lees meer

Nieuwsflits Snoekjesgracht

Hoe woon je als huurders en kopers goed samen? Je wilt het ongeveer hetzelfde, maar je rechten zijn anders. Stadgenoot en Huurgenoot zijn een pilot […]

lees meer

Nieuwsflits Bruno Albert

                                                                                                                                                                             Hoe leven kopers en huurders beter samen in een complex? Stadgenoot en Huurgenoot zijn een pilot gestart, in […]

lees meer

Nieuwsflits Gaasperdam

Hoe wonen kopers en huurders samen in een complex? Stadgenoot en Huurgenoot zijn een pilot gestart, in zeven complexen verdeeld over de stad. Hierin wordt […]

lees meer

Nieuwsflits Diamantbuurt

Hoe woon je als huurders en kopers goed samen? Je wilt het ongeveer hetzelfde, maar je rechten zijn anders. Stadgenoot en Huurgenoot zijn een pilot […]

lees meer

Nieuwsflits Loevenstein/Wijenburg

Hoe wonen kopers en huurders samen in een complex? Stadgenoot en Huurgenoot zijn een pilot gestart, in zeven complexen verdeeld over de stad. Hierin wordt […]

lees meer

Nieuwe samenwerkingsvormen met bewoners

Juni 2014 In de actualiteiten is een discussie gaande over bewoners in aandeelhouderschap. Hoe ziet deze samenwerkingsvorm eruit? Zullen woningcorporaties hun bedrijfsstructuur moeten wijzigen? Ook […]

lees meer

Vormen van inspraak met bewoners

Een belangrijke manier waarop woningcorporaties erachter proberen te komen wat er onder bewoners speelt, is hen door middel van bewonerscommissies bij beslissingen te betrekken: bewonersparticipatie. […]

lees meer