-->

Nieuwsflits Diamantbuurt

Hoe woon je als huurders en kopers goed samen? Je wilt het ongeveer hetzelfde, maar je rechten zijn anders. Stadgenoot en Huurgenoot zijn een pilot gestart in zeven complexen verdeeld over de stad. In dit proefproject wordt geëxperimenteerd met de zeggenschap van huurders. In een blok in de Diamantbuurt is de 20160108_163439zeggenschap van huurders bij de verkoop van de woningen geregeld in de splitsingsakte.

Overleg en beslissingen

Uit ons onderzoek bleek dat huurders behoefte hebben om mee te praten over gemeenschappelijke zaken. Formeel hebben ze dat recht, maar het is nog niet geregeld in de praktijk. Huurders willen meer gestructureerde communicatie en voorlichting. Kopers konden zich vinden in (beperkte) zeggenschap. Ze wonen tenslotte samen in één complex. Wel willen ze liever eerst een vooroverleg, zodat eventuele discussies niet op de vergadering van de VvE plaatsvinden.

Voor huurders is het onduidelijk wat de afspraken zijn, waarover ze stemrecht hebben en hoe dat dan verloopt. Op dit moment is er weinig tot geen communicatie tussen de Bewonerscommissie, VvE en Stadgenoot. Zo weten huurders niet wanneer een appartement verkocht is en wie de nieuwe bewoner wordt, hoeveel sociale huurwoningen er in de wijk overblijven en of de huidige huurders het huis uit moeten. Een bijkomende zorg bij de huurders is de lage betrokkenheid van kopers bij de buurt.

De bewoners willen zelf best bijdragen aan het verbeteren van de communicatie, door een website of facebook-pagina, een emailadres, prikbord, een tevredenheidsonderzoek, een centraal aanspreekpunt en stemrecht (zelf of bij volmacht) in een vergadering met de Bewonerscommissie en VvE.

Pro Action bijeenkomst 

20160112_211001Op 12 januari 2016 vond een Pro Action bijeenkomst plaats met rondetafelgesprekken tussen kopers en huurders. Er waren elf bewoners: twee kopers en negen huurders. Aan drie tafels werden de thema’s “Trappenhuis”, “Communicatie” en “Laat je stem horen” besproken. De eerste twee thema’s zijn door bewoners aangedragen en wij voegden het derde toe. Bewoners konden rouleren van tafel. Iedereen kreeg zo de gelegenheid om iets over een onderwerp te zeggen en bewoners leerden elkaar kennen. Zowel huurders als kopers hebben behoefte aan meer informatie en meer input van andere bewoners.

 

Interviews

Naast de Pro Action bijeenkomst hebben we twaalf bewonersgesprekken met veertien bewoners gehouden. Opvallend hierbij was het aantal bewoners dat meer behoefte had aan een individueel gesprek dan aan het bijwonen van een bijeenkomst. Enerzijds hebben wij interviews gehouden om meer inzicht te krijgen in de behoeftes van bewoners. Anderzijds om in kaart te brengen hoe de huidige communicatie lijnen verlopen, waar de zeggenschap van bewoners verbeterd kan worden en waar eventueel ondersteuning nodig is.

Een van de kopers zei:

 

“Als beginnende kopers zijn we onervaren en weet je niet hoe de processen voor een monumentaal pand werken. Ik denk dat we nog niet sterk genoeg zijn en ik voel me als koper nog klein en onervaren tegenover Stadgenoot. Er mogen meer kopers bijkomen in ons VvE-bestuur.”

 

De Diamantbuurt en het complex

De Diamantbuurt was een beruchte wijk met diverse leefbaarheidsproblemen. De ernst van deze problemen wordt door bewoners betwist omdat de overlast veroorzaakt werd door een kleine groep.

Het complex is in 1925 gebouwd. De woningen zijn gemiddeld 45m2 en niet geschikt voor grote huishoudens.  Volgens het OIS is circa 16 procent van de inwoners niet ouder dan 17 jaar, 10 procent tussen 18-24 jaar, is 39 procent tussen 25-49 jaar en 35 procent 50 plus. Ongeveer de helft van de bewoners is in Nederland geboren.

In februari 2014 is dit complex gesplitst en heeft toen een aangepast splitsingsreglement gekregen. In totaal telt het complex 147 wooneenheden waarvan circa 12 procent is verkocht. Dit betekent dat alle eigenaren hebben getekend voor een complex waar huurders een (beperkte) zeggenschap kunnen krijgen.

Aanbevelingen

Sabo Advies Bewonersparticipatie heeft, met de input van bewoners, voorlopige aanbevelingen naar Huurgenoot en Stadgenoot gedaan. In september worden de definitieve aanbevelingen gegeven en kunnen vervolgacties worden ingezet.

  1. Vooroverleg organiseren voor huurders en eigenaren voorafgaand aan een ALV
  2. Voorlichting geven aan huurders en eigenaren m.b.t. stemrecht
  3. Het werven van leden voor VvE-bestuur
  4. Training van nieuwe leden VvE-bestuur
  5. Training van bewonerscommissie (BC)
  6. Jaarlijks gezamenlijk overleg organiseren tussen BC en VvE

Op korte termijn wordt op verzoek van bewoners een vooroverleg georganiseerd, voordat de Algemene Leden Vergadering plaatsvindt op 4 juli 2016.

Slot

Namens Sabo Advies Bewonersparticipatie danken wij u voor uw bijdrage en actieve inzet. Voor vragen kunt u mailen naar info@saboadvies.nl .

Laat een reactie achter