-->
Beleidsdagen: HYA plust zich op

Beleidsdagen: HYA plust zich op

Maar liefst tweeënhalve dag dompelden de leden van Huurders Ymere Amsterdam (HYA) zich in Egmond aan Zee onder in het werkplan 2022 en het beleidsplan voor de komende jaren. Ook de ambities en de relatie met de achterban werden niet vergeten. Sabo Advies mocht in opdracht van !WOON de beleidsdagen in september weer begeleiden. 

Betaalbaarheid

Belangrijke thema’s die aan bod kwamen waren: de betaalbaarheid van de huren en de beschikbaarheid van woningen. In het algemeen vond men het belangrijk te blijven hameren op de afschaffing van de verhuurdersheffing en betere regelingen om ouderen te verleiden tot verhuizen.

Duurzaamheid 

Bij het thema duurzaamheid mogen de kosten niet ten laste van de huurders gaan. Levensbestendig bouwen blijft belangrijk. Houd ook aandacht voor het ‘hokjesdenken’ bij het realiseren van nieuwe complexen. En blijf aandacht houden voor spreiding van kwetsbare groepen en respecteer de verschillende sociale culturen.

Ambities 

Ambities zijn er te over. Zo wil de HYA de achterban meer betrekken en verbreden, bijvoorbeeld via het communicatie- en uitnodigingsbeleid. Meer gebruik maken van de kennis en kracht van individuele huurders en de bewonerscommissies. In de relatie met de woningcorporatie Ymere blijven centraal staan: een gelijkwaardige positie en invloed vooraf.

Digitalisering

Trots is de HYA op het instellen van een commissie Leefbaarheid en de digitale boost (’vergaderdigitalisering’). “We hebben razendsnel geschakeld, we kunnen nu op allerlei manieren digitaal aan de slag.”

replies are closed