-->

De kracht van bewonersparticipatie: win-winsituatie 

Maar…halen we dan onze renovatie- en nieuwbouwplanning wel? Maar…bewonersparticipatie levert toch veel gedoe op? En… wat als ze straks ‘gouden kranen’ willen? 

Wij van Sabo Advies zijn niet zo bang voor al die vooroordelen. In de praktijk loopt het zo’n vaart niet, sterker nog bewonersparticipatie levert juist veel op. In al onze projecten merken we dat ruimte maken voor bewoners en luisteren alleen maar betere woningen oplevert en een beter contact tussen huurder en verhuurder.

Want bewoners willen helemaal geen ‘gouden kranen’. Ze willen een woning die niet tocht, die vochtvrij is en goed geïsoleerd. Juist door bewoners te laten participeren en naar hun mening te luisteren, krijgen woningcorporaties, commerciële verhuurders en ontwikkelaars een schat aan kennis hoe ze het onderhoud het beste kunnen aanpakken of de nieuwbouwplannen vorm kunnen geven. Hoe zorg je dat nieuwbouw afgestemd wordt op bewoners en er een fijne buurt ontstaat? Welke klachten leven er en wat is in het verleden bij onderhoud niet goed gegaan? Eigenlijk krijg je gratis advies van de beste adviseurs.

Voor een goede participatie zijn drie puzzelstukjes belangrijk: verwachtingen, heldere rollen (= verantwoordelijkheid) en onderling vertrouwen. Wat verwachten de verhuurders van hun huurders en omgekeerd? Het moet helder zijn wat de rollen en verantwoordelijkheden van de woningcorporaties en ontwikkelaars zijn en die van de bewoners. Vertrouwen is daarbij cruciaal, want alles staat of valt met een constructieve relatie. Onze leidraad zijn de 3 V’s:  Verwachting, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen.

Over het algemeen komen verhuurders en ontwikkelaars niet bij bewoners achter de voordeur. Ze kennen hun behoeften niet. Een adequate wisselwoning, hulp bij het zoeken naar een nieuwe woning of hulp bij inpakken, een rustwoning of meer zorg. Door persoonlijke huisbezoeken krijgt een corporatie inzicht in wat individuele bewoners nodig hebben bij een renovatie. Door in vroeg stadium bewoners mee te laten denken, ontstaan betere nieuwbouwplannen. Ruimte maken voor bewoners zorgt voor een beter proces en eindresultaat. Maar er is nog meer. Het levert een soepelere verhouding op tussen alle partijen. Bewonersparticipatie is een win-winsituatie als het goed begeleid wordt. Wees dus niet bang.

Laat een reactie achter