-->
Nieuwsflits Loevenstein/Wijenburg

Nieuwsflits Loevenstein/Wijenburg

Hoe wonen kopers en huurders samen in een complex? Stadgenoot en Huurgenoot zijn een pilot gestart, in zeven complexen verdeeld over de stad. Hierin wordt geëxperimenteerd met de zeggenschap van huurders in gemengde complexen. In Buitenveldert doen de blokken Loevestein 12 t/m 90 en Wijenburg 1 t/m 79 mee aan de pilot. Hier zijn een actieve bewonerscommissie en VvE-bestuur.

Loevenstein/ Wijenburg

loevensteinDe complexen Loevenstein en Wijenburg liggen in Buitenveldert-West. In Buitenveldert West wonen 4624 mensen.  Ongeveer een vijfde van de huishoudens zijn gezinnen met kinderen.

In 2011 is Stadgenoot begonnen met de verkoop van sociale huurwoningen. In november 2015 waren 16  van de 80 woningen verkocht. Buitenveldert heeft nog steeds een goede naam op de woningmarkt en de woningen aan Loevestein/ Wijenburg zijn vanwege de ligging in trek bij starters en jonge gezinnen. Veelal komen de eigenaren van buiten Amsterdam zoals Alkmaar, Almere en Lelystad. Ze hebben vroeger in Amsterdam gewoond en keren nu terug. Daarnaast kopen particuliere eigenaren de woningen op en verhuren via makelaars deze de 4-kamer appartementen door aan bijvoorbeeld studenten of  jongeren die werken op de Zuidas.

Pro Action Bijeenkomst 20151115_162150

Op 12 November 2015 vond een Pro Action Bijeenkomst plaats met huurders en kopers, in het Multifunctioneel Centrum Buitenveldert. De Bewonerscommissie en het VvE-bestuur hielpen mee met het organiseren van rondetafelgesprekken. De thema’s: “Vocht & Schimmel”, “Communicatie” en “Stemrecht”. Vanuit de bewoners werd het thema “Vocht en Schimmel” aangedragen en wij hebben het laatste twee thema’s toegevoegd.

De opening werd verzorgd door Stadgenoot en ging gepaard met pittige kritische vragen vanuit het publiek over waarom er zo weinig gebeurde aan de problemen. De tafel ‘vocht & schimmel’ was het populairst, daar maakten mensen zich het meest zorgen over. Mensen vroegen zich verder af waarover ze nu wel of niet konden meebeslissen en hoe het zat met de VvE-bijdrage en de servicekosten.

Op de Pro Action Bijeenkomst kwamen 19 bewoners: 5 kopers en 14 huurders. Bewoners vonden het een interessante manier om met elkaar in gesprek te gaan. Ze twijfelden of deze bijeenkomst een oplossing biedt voor de problemen in het complex.

Interviews

Wij hebben acht bewoners benaderd voor een vervolggesprek. In de interviews stond centraal woonbeleving, het contact tussen bewoners, communicatie met de Bewonerscommissie en VvE en de verschillende communicatiemodellen over het stemrecht van huurders.

Inspraak en stemrecht

Uit ons onderzoek bleek dat bewoners de gelijkwaardigheid in overleg en het onderling overleg missen. Nu overleggen Bewonerscommissie – huurders en het VvE-bestuur – eigenaren apart. De overlegstructuur tussen Bewonerscommissie en VvE-bestuur staat nog in de kinderschoenen. Bewonerscommissie en VvE-bestuur weten elkaar wel te vinden als er problemen zijn. Verder heeft Stadgenoot apart overleg met de Bewonerscommissie en het VvE bestuur. Op dit moment kunnen huurders in de Algemene Ledenvergadering van de VVE geen stem uitbrengen. De Bewonerscommissie wil meer zeggenschap over gemeenschappelijke zaken. Een lid van de Bewonerscommissie neemt wel deel aan de technische adviescommissie van de VvE.

De kopers vinden dat huurders zeker iets te zeggen hebben over hun woonomgeving en woongenot, maar geen beslissingen mogen nemen in een VvE. De onevenredige verhouding tussen VvE bijdrage en de servicekosten voor bewoners speelt hierbij een belangrijke rol. De eigenaren vinden dat wie meer betaalt meer stemrecht heeft.

“Ik vind het goed dat huurders een stem krijgen en iets over het bovenstaande mogen zeggen. Huurders hebben ook hun wensen en vooral als je er al heel lang woont. Ik vind dat je dan als eigenaar niet meer rechten hebt”(eigenaar)

Als van tevoren echter duidelijk is waarover de huurders mogen stemmen dan zou dat al schelen. Huurders weten niet welke kosten belegd zijn bij huurders, de VvE of Stadgenoot. De bewoners van het complex willen graag inzicht in het financieel beleid van Stadgenoot en welk onderhoud er de komende tijd gepleegd gaat worden. De individuele huurders hebben minder behoefte aan een officiële stem, maar willen wel door middel van de Bewonerscommissie inspraak hebben.

Helderheid over reparaties

Huurders willen dat Stadgenoot reparaties sneller oppakt en efficiënter afhandelt. Opvallend was dat zowel huurders als kopers niet goed weten wat er gebeurt als een reparatieverzoek wordt ingediend, welke partijen daarbij betrokken zijn of  wie daarvoor verantwoordelijk is. Een mogelijke oplossing is om op het prikbord in de centrale hal te melden wanneer een reparatieverzoek is gedaan. Feedback na reparatie is zeer gewenst. Dit kan bijvoorbeeld door het controleren van de gereed gemelde reparatieverzoeken vanuit de technische commissie.

Communicatie tussen bewoners onderling

De bewoners vinden dat zij zelf ook een bijdrage aan het verbeteren van de communicatie hebben. Mensen zeggen elkaar weinig gedag. Een van de oplossingen zou kunnen zijn elkaar blijven groeten. Ook zou het prettig zijn om nieuwe bewoners welkom te heten, zodat zij zich meer betrokken en welkom voelen. Mogelijk kan Stadgenoot een lijst van nieuwe bewoners gestuurd worden naar de bewonerscommissie.

Iedereen vindt het moeilijk om medebewoners op wangedrag aan te spreken (huisvuil/overlast). Ze willen graag dat de huismeester de medebewoners aanspreekt en bewoners regelmatig herinnert aan de regels (bijvoorbeeld met een nieuwsbrief of brief in de brievenbus). De bewonerscommissie wil het maandelijkse spreekuur openstellen voor zowel huurders als eigenaren.

Aanbevelingen

Sabo Advies heeft voorlopige aanbevelingen gedaan aan Huurgenoot en Stadgenoot. In de komende maanden zal in samenwerking met de bewonerscommissie en VvE-bestuur over vervolgacties worden gesproken. In september 2016 worden de definitieve aanbevelingen gegeven.

  1. Een bewonersspreekuur voor huurders en eigenaren
  2. Jaarlijks gezamenlijk overleg met huurders en eigenaren
  3. Jaarlijks gezamenlijk vooroverleg met huurders en eigenaren vooraf een ALV
  4. Inzicht geven in de reparatieverzoeken en doorlooptijd
  5. Functie van technisch commissie in VvE versterken
  6. Voorlichting geven over taken en verantwoordelijkheid aan VVE- bestuur

Namens Sabo Advies Bewonersparticipatie danken wij u voor uw bijdrage en actieve inzet. Voor vragen kunt u mailen naar info@saboadvies.nl .

Laat een reactie achter