-->

Bewoners weten het beste wat nodig is in hun buurt

Bewoners zouden een doorslaggevende stem moeten krijgen bij de ontwikkeling van hun buurt. Saskia Bosnie van Sabo Advies geeft op 18 juni, tijdens de Expeditie Zuidoost van Pakhuis de Zwijger, We make the city  een korte toelichting over haar aanpak om bewoners te betrekken bij de H-buurt.

Als je bewoners niet betrekt bij ontwikkelingen in hun buurt en ze van bovenaf zaken oplegt, helpt dat een buurt niet vooruit. Sterker nog: het zou weleens averechts kunnen werken. Die op papier zo mooi bedachte ontmoetingsplek zou wel eens leeg kunnen blijven, omdat met de wensen van bewoners geen rekening is gehouden. Bosnie pleit daarom voor meer ruimte voor bewonersinitiatieven. “Bewoners weten het allerbeste wat hun buurt nodig heeft. Om draagvlak te krijgen, zul je ze moeten meenemen in de plannen en hun zeggenschap goed organiseren.”

In gesprek met de buurt

Om de bewonersparticipatie in de H-Buurt op poten te zetten, bedacht Sabo Advies een ludieke actie. Met de Barrio Lobi-bakfiets (de hou-van-je-buurt-bakfiets) toerde ze vorig jaar door de wijk en raakte met bewoners in gesprek. Wat missen jullie in de buurt? Waar hebben jullie behoefte aan? Met stip op een kwam daar de wens uit voor een ontmoetingsplek, in een vervolgsessie gooide de eigen ruimte wederom  hoge ogen. Daarom sparren en brainstormen bewoners en wijkprofessionals op 19 juni over de invulling van de eigen plek.

Spanningsveld

In de praktijk is het niet altijd even makkelijk de zeggenschap van de buurt te organiseren. Zeggenschap is een breed begrip, het gaat van bewoners informeren via bewonersadvies tot aan medezeggenschap. Vaak levert de mate van bewonersparticipatie een spanningsveld op bij gemeenten en woningcorporaties. Bosnie: “Partners denken vaak nog traditioneel over buurt- en bewonersparticipatie. Wij proberen ze te leren dat stap voor stap los te laten en bewonersinitiatieven meer de ruimte te geven.”

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter