-->
Stadsdialoog 1 Bewonersacademie: Doe het zelf in je huis of wijk!

Stadsdialoog 1 Bewonersacademie: Doe het zelf in je huis of wijk!

Doe het zelf in je huis of wijk! De bewoners nemen steeds meer de leiding in het beheer van hun wijk. Maar hoe pak je dit nu efficiënt aan?

Op 11 mei jl. heeft op initiatief van de Bewonersacademie de eerste van een vierdelige reeks stadsdialogen plaatsgevonden in Lucas Community Amsterdam Nieuw West.

De rol van Sabo Advies is vanuit haar expertise een dialoog tafel leiden en uit te leggen hoe je nu het best een zelforganisatie kunt inrichten. Hoe doe je dit efficiënt en hoe belangrijk wederkerigheid is in dit proces. Eerst begrijpen om begrepen te worden. Het was een interessant thema en blijft een discussiepunt bij veel bewoners.

De Bewonersacademie is ooit door actieve bewoners uit elke stadsdeel ontstaan onder leiding van Amsterdams Steunpunt wonen. Steeds meer corporaties en Gemeenten doen beroep op bewoners. Bewoners moeten steeds meer zelfredzaam worden. Buurtbewoners vertellen over hun initiatieven tijdens deze dialoogsessies. Tijdens dit event zullen er naast dialoog tafels, ook speeddates plaatsvinden met (ervaring)deskundigen en vertellen alle betrokken partijen iets over de initiatieven waar zij bij betrokken (zijn) geweest. Hieronder kort het programma.

Thema’s:

  • Praktische zaken. Wat heb je -minimaal- nodig?
  • Organisatie. Hoe richt je een zelforganisatie met bewoners in?
  • Zeggenschap. Wie mag waarover meebeslissen?
  • Innovatie. Hoe kunnen corporaties en gemeente inspelen op deze nieuwe vormen?
  • Geld en financieel beheer

 

 

Speeddates:

(Ervaring)deskundigen geven advies aan geïnteresseerde bewoners en professionals: Natascha Hagenbeek, Eva van Sloten (o.v.) Samira Dahman (o.v.), Mostafa el Filali en Jacco de Frel, Martin Gerrits (Bewonerscommissie de Abbelaar)

Wie waren de aanwezige partijen en wat hadden zij te vertellen?

Mostafa van de Bewonersacademie heeft een plan bij de Gemeente rond gekregen waarbij de bewoners een stuk groen in beheer nemen. Het Stadsdeel experimenteert met Lucas Groen.

Natascha Hagenbeek van oorsprong kunstenaar is van I can change the world with my hands. Zij is initiatiefnemer van een braakliggend terrein en een speeltuin. 5 jaar geleden was het slechts een zandvlakte en zij heeft het weten omzetten naar een stadslandbouw, dat is een binnenterrein van 1200 m2. Inmiddels zijn er 33 tuinen en is er een verdienmodel waarbij mensen kleine bijdrage doen. Het is een duurzaam project. Benieuwd naar het project, klik dan hier: Http://www.icanchangetheworldwithmytwohands.nl

Natascha een goed voorbeeld is van hoe initiatieven kunnen ontstaan en dat dit vanuit elke hoek te realiseren is, iedereen met een plan kan dit starten.

Vanuit Ymere is Marlies van Gelderen aanwezig. Zij vertelt over de menukaarten die zijn ontwikkeld voor bewoners die het beheer zelf willen doen. Bewoners kunnen meebeslissen of zelf aan de slag gaan. Dat gaat over de schoonmaak, groenvoorziening, schilderen en toezicht houden http://zelfbeheer.ymere.nl .

Rutger Krabbendam van Gemeente Amsterdam vertelt over het masterplan 2025 waarbij 50.000 woningen moeten worden gebouwd en dat betekent dat circa 100.000 mensen een plek krijgen. Wat betekent dat voor de stad? En hoe zit dat met het voorzieningen niveau? Beleggers en corporaties zijn met de Gemeente in gesprek om dit alles mogelijk te maken. Er worden ontwikkelbuurten aangewezen binnen Zuidoost Noord en Nieuw-West waar mogelijk woningen gebouwd kunnen worden. In Zuidoost is de stedelijke vernieuwing niet afgemaakt en onder andere hierom staat het opnieuw op de nominatie. Voor de zomer is het helder welke buurten er binnen de stadsdelen zijn aangewezen. Er komt een bijzondere participatieproces voor bewoners om mee te denken. Hoe dat eruit ziet is nog niet helder. Zodra hier meer over bekend is, zal ik hier een artikel aan wijden.

 

Waarom is bij zelfbeheer een wederkerig proces dan zo belangrijk?

Steeds vaker nemen bewoners het beheer over van hun woonomgeving. Zij bepalen wie het portiek schoonmaakt en wat dat mag kosten. Zij beslissen samen hoe hun binnentuin eruit moet zien. Dit is wat wij hier bespreekbaar maken en geven advies mee hoe zij dit het beste kunnen aanpakken. Het begint allemaal met een wederkerig proces waarbij er wordt samengewerkt en alle partijen luisteren om elkaar te begrijpen en samen te werken.

“Bewonersparticipatie is een samenwerking tussen de woningcorporatie en bewoners. Om de samenwerking tot stand te brengen is een proactieve houding van beide kanten nodig. Mensen zullen elkaar op bepaalde manieren in het proces tegemoet moeten komen om een goede relatie in stand te houden. Daarbij lijkt wederkerigheid een telkens terugkerend concept te zijn dat een sterke invloed heeft op de relatie tussen corporaties en bewoners. Met andere woorden: de kwaliteit van de relatie is sterk afhankelijk van het geven en nemen door beide partijen. Om de wederkerigheid te kunnen onderzoeken, is het belangrijk om na te gaan welk dialoog er gaande is tussen een corporatie en haar huurders. Hiervoor is het nodig om de visie van de bewoners op het gedrag van de woningcorporatie te onderzoeken. De woningcorporatie verwacht een tegenprestatie van de bewoner, en vice versa. Als de tegenprestatie uitblijft en men zijn verantwoordelijkheid niet nakomt, doet dat wat met het vertrouwen. Het proces van bewonersparticipatie lijkt daarom ook te gaan over geven van vertrouwen, het afstemmen van verwachtingen en het nemen van verantwoordelijkheid”. – aldus Saskia Bosnie. Bron: Masterscriptie I Wederkerigheid binnen het proces van bewonersparticipatie -Saskia Bosnie- 1 februari 2014

 

 

Dialoogtafel vraagstuk

Dialoogtafel Saskia Bosnie – Sabo Advies Bewonersparticipatie

Zie hier een impressie van de dialoogtafel: https://youtu.be/HAOnYFCHan0

Hoe richt je een zelforganisatie met bewoners in? Aan tafel zaten bewoners en professionals gemengd met elkaar. Bijna alle bewoners zaten tenminste in een bewonerscommissie of in huurderskoepel. De professionals waren de medewerkers van een corporatie. Er waren een paar bewoners die met gemeenschappelijke tuinen of plantenbakken te maken hadden.

Bewoners kregen de opdracht om positieve ervaringen met elkaar te delen en dat vonden de zij toch erg moeilijk. Het was makkelijker om vanuit een concreet probleem te denken en dat naar een oplossing om te buigen maar de deelnemers deden het goed door oplossingen aan te dragen. De nadruk tijdens de dialoogsessie lag voornamelijk op de fase dat er nog geen bewonersorganisatie is.

De belangrijkste vragen die naar voren kwamen, waren dat als je een activiteit wilt opstarten, hoe je verbinding naar de bewoners kunt leggen en hoe je ze kunt motiveren om uit eindelijk tot een zelforganisatie te komen. Duidelijk was dat er veel stappen gezet moesten worden om daadwerkelijk tot een formele of informele organisatie te komen. De verschillende disciplines aan tafel zorgden ervoor dat er concrete oplossingen op tafel kwamen. De woningcorporatie kon bijvoorbeeld exact vertellen waar zij in kunnen faciliteren en de bewoners hielpen elkaar vanuit hun ervaring.

Bewoners willen graag met andere bewoners en bewonerscommissies samenwerken maar zij weten soms niet hoe. Zij waren van mening dat alles valt en staat bij persoonlijk contact met de bewoners door ze persoonlijk te benaderen en langs de deuren te gaan. Als er een individuele idee is dan moet dit idee een collectief idee worden dus moet je mensen meekrijgen in je verhaal. Om meer mensen mee te krijgen zou het organiseren van een bijeenkomst of een schouw in de wijk met bewoners effect kunnen hebben om met meer bewoners in aanraking te komen. Bewoners benoemen dat het verstandig is om te onderzoeken welke organisaties of partijen in de wijk je bij je initiatief kunt betrekken om de samenwerking mee te zoeken. Hier werd de woningcorporatie, de huurderkoepel, Gemeente of hulp inroepen bij Stichting !WOON genoemd. Er werd benoemd dat het goed is om een direct contactpersoon bij de organisaties te hebben, want dat kan helpen. Om tot een bewonersorganisatie te komen is scholing erg belangrijk omdat je kennis moet hebben waar je mogelijk nooit eerder mee te maken hebt gehad en dan geeft scholing zelfvertrouwen om met de activiteit verder te gaan. Naast persoonlijk contact is het natuurlijk ook mogelijk om digitale en schriftelijke communicatie in te zetten om de achterban te bereiken door bijvoorbeeld een woonwensenonderzoek te doen. Als deze stappen genomen zijn en de bewoners zijn bereikt dat kan er over een formele of informele organisatie worden nagedacht.

 

Conclusie dialoog vraagstuk

Om tot een zelforganisatie te komen moet de basis goed zijn dus voldoende bewoners hebben waarmee samengewerkt kan worden en organisaties die faciliteren. De verbinding leggen naar de directe bewoners en de organisaties in de buurt vraagt de nodige aandacht.

Bent u na het lezen benieuwd naar de mogelijkheden voor uw wijk, van het opzetten van bewonersinitiatieven, diversiteit bij bewonersorganisaties, dialoogsessies over complexe woon gerelateerde onderwerpen tot aan een bus event naar landelijke kennisbijeenkomsten.

Sabo Advies Bewonersparticipatie staat voor zeggenschap, inspraak en gelijkwaardigheid.

 

Met vriendelijke groet,

Saskia Bosnie

Telefoonnummer: 06-45679038

www.saboadvies.nl

 

Bewonersacademie

Telefoonnummer : 0651986244

www.bewonersacademie.nl

 

 

Laat een reactie achter