-->
Saskia Bosnie gastspreker tijdens een inspirerende bijenkomst van Delta Wonen op 30 januari jl.! Wederkerigheid en zeggenschap de toekomst voor ‘tevreden wonen”.

Saskia Bosnie gastspreker tijdens een inspirerende bijenkomst van Delta Wonen op 30 januari jl.! Wederkerigheid en zeggenschap de toekomst voor ‘tevreden wonen”.

Saskia Bosnie gastspreker tijdens een inspirerende bijeenkomst van Delta Wonen op 30 januari jl.! Wederkerigheid en zeggenschap de toekomst voor ‘tevreden wonen”.

Zeggenschap door bewoners is een steeds vaker terugkerend thema, maar hoe vul je dit in en wat is er nodig?

Delta Wonen en Club Cele organiseerden dinsdag 30 januari de ‘Stadsontmoeting Zeggenschap´. In een drukbezochte bovenzaal van het Odeon kwamen huurders en zakelijke belanghouders samen om te praten over dit onderwerp. Een belangrijk thema was het creëren en ervaren van zeggenschap.

De 3 V’s zijn dé ingrediënten voor zeggenschap in het proces naar een succesvolle samenwerking

Saskia Bosnie heeft de inleiding verzorgt en deelde een stuk tendens, probleemstelling binnen de branche en visie vanuit haar rol als participatie expert. Op dit moment is er een tendens gaande onder de corporaties. Men wilt heel graag verandering in het participatie proces en proberen vaak wel een start hierin te maken. Echter wijzen praktijk voorbeelden uit dat er intern nog teveel problemen zijn om het tot een succes te laten verlopen.

Van probleemstelling naar een duurzame oplossing werken

De problemen zitten dus niet in het willen maar voornamelijk in het beleidsniveau en uitvoeringsniveau. Het betreft hier vaak vastzitten in oude patronen en een stukje omdenken. Het begint veelal met een veranderproces en daar loopt het dan al snel vast. Ook tijdsgebrek en planning zijn zaken waar men zich vooral nog op eens kan verkijken. Het participatieproces is intensief, uitdagend maar zeker niet onmogelijk. En bovenal is de uitkomst voor zowel de corporaties als de bewoners vaak boven verwachting. Twee blije kampen die goed met elkaar communiceren en elkaar vertrouwen. Luisteren en wederzijds begrip zijn bouwstenen om mee te starten.

Waarom de 3’s volgens Saskia Bosnie van essentieel belang zijn in dit proces

Vertrouwen, verwachting en verantwoordelijkheid, hiermee valt of staat het. Saskia  noemt een aantal voorbeelden die haar hebben geïnspireerd. Zoals een buurt waarin bewoners zelf de groenvoorziening of schoonmaak op zich namen; co-creatie bij renovatie en nieuwbouw, waarbij toekomstige huurders inspraak hadden in het ontwerp; en een woningcorporatie die huurders op een bus excursie meevoerde naar de zandvlakte waar hun woningen binnenkort werden gebouwd. Zij helpt corporaties dagelijks met het opstarten van participatie processen, bemiddelt hierin en gaat de dialoog aan met beiden partijen. Zij deelt haar kennis en praktijk voorbeelden, zodat zij geïnspireerd raken aan de slag te gaan met elkaar. Sabo doet dit op beleidsniveau maar ook op participatieniveau. Beide partijen hebben elkaar nodig,’ zegt ze, ‘en daar is wederkerigheid voor nodig.’ Zoals gezegd vindt dat zijn oorsprong in vertrouwen, maar ook in verwachting en verantwoordelijkheid. De drie V’s.

Goed wonen is een primaire levensbehoefte en voor coorporaties zijn bewoners hun bestaansrecht, dus samenwerken is heel belangrijk

Maar hoeveel ruimte krijgt een bewoner om beslissingen te nemen en hoeveel verantwoordelijkheid wil de bewoner om het ‘goed wonen’ te organiseren? En hier komt Sabo vaak in beeld om ervoor zorg te dragen dat deze transitie soepel verloopt en iedereen blij is.

 

Wilt u ook meepraten of meer informatie over de inhoud van deze avond?

Lees hier meer over deze avond en Delta wonen

Mail: zeggenschap@deltaWonen.nl

www.deltawonen.nl

Wil je meer informatie of benieuwd wat SABO hierin voor jou kan betekenen, neem dan contact op!

Sabo Advies Bewonersparticipatie staat voor zeggenschap, inspraak en gelijkwaardigheid.

Met vriendelijke groet,

Saskia Bosnie

Telefoonnummer: 06-45679038

www.saboadvies.nl

Laat een reactie achter