-->

De omgevingswet uit het regeerakkoord, minder of meer invloed voor bewoners?

Participatie zou het motto zijn en fundamenteel hieraan, de invloed vanuit bewoners. Dus neemt u óf krijgt u ook ruimte om invloed uit te oefenen?

Met het regeerakkoord is invloed vanuit bewoners een belangrijke ontwikkeling geworden, dit ondanks dat al veel bewoners steeds meer actief betrokken zijn bij het participatieproces. Bewoners hebben de ruimte om invloed uitoefenen op het beleid, het ontwerp of het beheer van de gemeente.

Daag je gemeente uit en pak die kans!

Volgens het regeerakkoord krijgen gemeenten met de nieuwe wet, “meer verantwoordelijkheden, meer instrumenten en meer vrijheidsgraden in het ruimtelijk beleid en het woonbeleid. Dat biedt mogelijkheden tot regionaal en lokaal maatwerk om te sturen op omvang, samenstelling en kwaliteit van de woningbouwproductie”.

Twee essentiële onderdelen van de nieuwe omgevingswet zijn de omgevingsvisie en het omgevingsplan. De omgevingsvisie is een strategische lange termijnvisie en gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Iedere gemeente maakt ook een omgevingsplan. Deze bevat regels en afspraken per gemeente over de fysieke omgeving. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als toedeling van functies aan locaties, milieu, natuur, cultureel erfgoed en bomen.

Bewoners hebben sinds 10 oktober jl. ook meer ruimte om de gemeente uit te dagen vanwege het regeerakkoord. Klik hier voor het volledige artikel.

De voorbereiding van het maken van deze visies en plannen moet volgens de wet openbaar gebeuren en er zijn mogelijkheden om zienswijzen aan te leveren. In vooruitstrevende gemeenten zal actief de visie van actieve burgers en bewoners worden opgehaald. Op veel plekken in het land gebeurt dit al. Delft ontwikkelde bijvoorbeeld een participatie aanpak die ‘Delfts Doen’ heet. Een ‘Raad van participatie’ denkt actief mee over de inrichting van het buitengebied in Nederweert. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Veel daarvan gebundeld in de ‘inspiratiegids participatie’.

Klik hier voor het volledige artikel.

Waarmee valt of staat deze wet dan?

Er zijn toch nog wel wat vraagstukken over de wet die van kracht zal gaan in 2021. Volgens de LSA kunnen de gemaakte beloftes wel eens uitdraaien op een grote teleurstelling en dat willen wij niet, dus tijd voor actie! De LSA maakt zich grote zich grote zorgen, als de lokale politiek niet flink gaat sturen op deze wet gaat die er juist voor zorgen dat actieve bewoners minder te zeggen krijgen. Daarom trekken ze aan de bel en hebben Frans Soeterbroek gevraagd om een scherp essay te schrijven over de risico’s en hoe je daarop bijstuurt.  Dit essay is op 14 November jl. naar alle gemeenten van Nederland met daarin adviezen aan de lokale politiek verzonden.

Lees hier het volledige artikel en de link naar het essay.

Wil jij ook invloed hebben, maar weet je niet hoe?

Je hoeft het niet zelf te doen, er zijn tools die je hierbij kunnen helpen. Neem contact op met jouw gemeente, zij zullen dit enkel stimuleren. Een ander handvat die je op weg kan helpen is, tref je hier op de website ‘aan de slag met de omgevingswet’. Deze staat vol met informatie, praktijkverhalen en instrumenten.

Wil je meer informatie of benieuwd wat SABO hierin voor jou kan betekenen, neem dan contact op!

Sabo Advies Bewonersparticipatie staat voor zeggenschap, inspraak en gelijkwaardigheid.

Met vriendelijke groet,

Saskia Bosnie

Telefoonnummer: 06-45679038

www.saboadvies.nl

Laat een reactie achter