-->

Nieuwsflits Gaasperdam

20160324_203414Hoe wonen kopers en huurders samen in een complex? Stadgenoot en Huurgenoot zijn een pilot gestart, in zeven complexen verdeeld over de stad. Hierin wordt geëxperimenteerd met zeggenschap van huurders in gemengde complexen. In Gaasperdam doet het blok Vianenstraat 1-105, Veldhuizenstraat 2-82, Veenendaalplein 147-159 mee aan de pilot. Hier zijn een actieve bewonerscommissie en VvE-bestuur. Bij Gaasperdam I is sprake van een splitsingsakte waar zeggenschap van huurders formeel niet is geregeld.

Overlegstructuur

De bewonerscommissies zijn enthousiaste mensen uit dezelfde wijk en/of uit hetzelfde complex. Zij  overleggen regelmatig met elkaar over onderhoud en leefbaarheid. De bewonerscommissie behartigt het belang van de huurders en is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en instellingen. Het is een adviserend orgaan, maar brengt formeel geen stem uit. Belangrijke taken zijn het inventariseren van de meningen/wensen van zoveel mogelijk bewoners uit de wijk en informeren over onderwerpen die hen aangaan. De bewonerscommissie vergadert regelmatig en informeert bewoners via de V-krant.

De Vereniging van eigenaren (VvE)

De VvE-Gaasperdam I telde in maart 2016 in totaal 47 eigenaren. Het VvE-bestuur bestaat uit vier eigenaren. Het VvE bestuur fungeert als toezichthouder op de activiteiten van de VvE-beheerder en is samen verantwoordelijk voor zowel de administratieve- als financiële afhandeling. Het bestuur wordt ondersteund door een kas- en technische commissie. Stadgenoot maakt geen deel uit van het bestuur. Het VvE-bestuur heeft een communicatielijn met de VvE-beheerder (VBA) en communiceert met de overige eigenaren. Eigenaren en huurders overleggen apart. De bewonerscommissie overlegt met  huurders en het VvE-bestuur met eigenaren. Verder zijn er korte communicatielijnen tussen de bewonerscommissie en het VvE-bestuur en weten ze elkaar te vinden als er problemen zijn.

Pro Action bijeenkomst

20160324_213825Op 24 maart 2016 vond een Pro Action bijeenkomst plaats met rondetafelgesprekken tussen kopers en huurders. Er waren dertien bewoners: zes eigenaren en zeven huurders. Aan drie tafels werden de thema’s “Diversiteit”, “Communicatie” en “Laat je stem horen” besproken. De eerste twee thema’s zijn door bewoners aangedragen en wij voegden het derde toe. Bewoners konden rouleren van tafel. Iedereen kon zo iets over een onderwerp te zeggen en bewoners leerden elkaar kennen.

Meer saamhorigheid

Bewoners bleken behoefte te hebben aan meer saamhorigheid in hun buurt. Om de sociale informatiestroom op gang te houden heeft Sabo als experiment het initiatief Next Door gepresenteerd. Het onlineplatform Next Door maakt het mogelijk om wijkgerichte informatie met elkaar te delen en meer offline ontmoetingen tussen bewoners te organiseren. De bewoners waren enthousiast en gingen dit programma verkennen.

Zeggenschap en betrokkenheid 20160324_203825

Huurders willen hun betrokkenheid tonen door bijvoorbeeld aanwezig te zijn bij bijeenkomsten die gaan over het complex. Zij willen vooral meedenken en meepraten, maar hebben minder behoefte aan een officiële stem binnen de VvE. Het bestuur van de VvE geeft echter aan open te staan voor nieuwe vormen zoals het toetreden van huurders in een adviescommissies. Daarnaast staan zij open voor het uitbreiden van hun commissies met een tuin- of sociale activiteitencommissie. Bovendien hebben ze de voorkeur om zowel huurders als eigenaren gemengd te laten participeren in deze commissies.

Een mooi resultaat is dat een eigenaar zich na de Pro Action bijeenkomst heeft aangesloten bij de bewonerscommissie en een voorzet gaf voor activiteiten in het huismeesterkantoor.

Communicatie

Huurders hebben weinig vertrouwen in het klachtenregistratiesysteem van Stadgenoot. De corporatie geeft antwoord op vragen, vonden zij en ze voelden zich van het kastje naar de muur gestuurd. Ze willen dat reparaties sneller en efficiënter worden opgepakt en aangepakt.

De Algemene Leden Vergadering toegankelijk voor huurders

Tijdens de ALV op 19 april is met de aanwezigheid van huurders als toehoorders geëxperimenteerd. De aanwezige huurder vond het prettig om de bijeenkomst te mogen bijwonen, maar vond het inhoudelijk te financieel, maar kreeg wel inzicht en kon daardoor begrip op brengen voor gemaakte beslissingen. Het was ook fijn voor de huurder om te weten wanneer er steigers voor het raam kwamen i.v.m. kozijnwerkzaamheden. Een verslag van de vergadering is meestal voldoende om huurders te informeren. Op het moment dat er meer sociaal maatschappelijke thema’s aan bod komen dan willen huurders graag aansluiten bij de vergaderingen. Het bespreken van gemeenschappelijk onderwerpen kan bijvoorbeeld in een vooroverleg of Pro Action Bijeenkomst.

Aanbevelingen

Naar aanleiding van de Pro Action Bijeenkomst, verdiepingsgesprekken met de bewonerscommissie en VvE, individuele gesprekken en de ALV geven we diverse aanbevelingen. In november worden de definitieve aanbevelingen gegeven en kunnen vervolgacties worden ingezet.

  • Voorlichting geven aan huurders en eigenaren m.b.t. VvE
  • Nieuwe werkvormen introduceren om bewoners te betrekken
  • Werven van leden voor VvE-bestuur
  • Gebruik van Nextdoor en prikbord voor het verzamelen van informatie over de buurt, de VvE, over aankomende werkzaamheden en contactinformatie Stadgenoot.
  • Herzien van het huishoudelijk reglement gezamenlijk met huurders en eigenaren

Slot

Namens Sabo Advies Bewonersparticipatie danken wij u voor uw bijdrage en actieve inzet. Voor vragen kunt u mailen naar info@saboadvies.nl .

Laat een reactie achter