-->
Sabo begeleidt Buurthub: een experiment met elektrisch deelvervoer

Sabo begeleidt Buurthub: een experiment met elektrisch deelvervoer

Sabo Advies bewonersparticipatie heeft een leuke, nieuwe klus in de wacht gesleept. We gaan voor de gemeente Amsterdam bewoners begeleiden bij het opzetten van elektrisch deelvervoer in de wijken Amsterdam-Noord, -Zuidoost, -West en Nieuwwest. Het is een innovatief project. We zijn uitgekozen om onze kennis en ervaring met participatieprojecten.  

Innovatie

Een van de oplossingen voor een toekomstbestendige stad ligt bij het plaatsen van Buurthubs: het op één plek aanbieden van elektrisch deelvervoer. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk gebruik van elektrische (bak)fietsen, e-scooters en hybride of elektrisch auto’s. Bewoners gaan samen met ondernemers en gebruikers bepalen hoe een Buurthub eruit komt te zien. Want een schone, slimme en autoluwe stad is van directe invloed op de woon- en werkbeleving van Amsterdammers.

Participeren

De wijk moet zelf interesse hebben om zo’n elektrisch knooppunt op te zetten en erin te participeren. Dan is het handig om doorgewinterde stadsmakers bij de hand te hebben. En daar komt Sabo om de hoek kijken. “Wij maken graag mensen achter cijfers en percentages zichtbaar. Daarom gaan we altijd in gesprek met bewoners en bewonersorganisaties zelf. Waar hebben zij behoefte aan en wat willen zij in hun buurt? We inventariseren hun wensen en plannen voor hun leefomgeving en denken mee bij het maken van een plan van aanpak.”

Organisatiekracht

Sabo’s doel is wederzijds begrip en vertrouwen te kweken tussen alle betrokken partijen. “Door in gesprek te gaan met alle betrokkenen brengen we de belangen in kaart, overbruggen verschillen en bouwen we aan een community.” Bovendien kijkt het adviesbureau naar de organisatiekracht van een wijk en op welke wijze bewoners samen het gewenste resultaat kunnen bereiken.

Verschillende rollen en fasen

In een participatieproject (en de communicatie) onderscheidt Sabo verschillende rollen en fases. Te beginnen met de onderzoeksfase en via beleven naar verankering en tenslotte  wederkerigheid.

Tijdelijk

De Buurthubs zijn in eerste instantie tijdelijk. Omdat iedere wijk anders is, kan ook de Hub verschillen in grootte, soorten vervoersmiddelen en bijbehorende service.

De gemeente gaat onderzoeken of de bereikbaarheid van een wijk verbetert, het gebruik van schoon deelvervoer een bijdrage levert aan de luchtkwaliteit en hoe het gedrag van de bewoners is.

 Wij hebben er zin. Wie doet er mee? Let’s innovate!

replies are closed