-->

Onderhoud tijdens de coronacrisis

We hadden de eerste huisbezoeken voor het noodzakelijk onderhoud in een van onze projecten er al opzitten, toen de eerste golf van de coronacrisis uitbrak. Het betekende voor ons nog meer dan anders improviseren, meedenken en flexibel zijn in het kwadraat. Wat kwamen we tegen en hoe zijn we ermee omgegaan?

De huurders in de Eerste Atjehstraat hadden last van optrekkend vocht in muren van de huiskamer, sommigen ook in de slaapkamer. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren moesten ze alle meubels en kasten anderhalve meter van de muur zetten. Ook werden er stofschermen geplaatst. Het noodzakelijk onderhoud kostte tussen de drie en vijf werkdagen. Bewoners die het om gezondheidsredenen nodig hadden, konden tijdens de werkzaamheden naar een logeer- of rustwoning.

Lockdown

Toen kwam in maart de lockdown en moesten huurders opeens thuiswerken, gingen kinderen niet meer naar school en kregen sommigen last van griepverschijnselen. Thuiswerkende zzp’ers zagen hun opdrachten kelderen en zaten in zak en as.

Beeldbellen

Door de coronacrisis zijn we flexibeler met een aantal zaken omgegaan. Noodgedwongen gingen we over van huisbezoeken naar beeldbellen. Ook besloten we dat iedereen die rust nodig had, gebruik kon maken van de rustwoning. We merkten dat sommige mensen het lastiger vonden om de werklieden in huis toe te laten, nu het daar zo overvol was. Dat kostte soms heel wat overredingskracht en improvisatietalent, maar het lukte.

Logeerwoning

Voor een aantal ouderen en kwetsbare mensen regelden we een extra nacht in de logeerwoning. Of we ondersteunden ze met de verhuizing. Normaal zorgen we voor een bezemschone oplevering, maar nu hebben we extra hygiënische maatregelen genomen. Zo lieten we extra schoon maken. Dat werd gewaardeerd.

Achteraf meegevallen

Sommige bewoners hadden er van tevoren huizenhoog tegen opgezien, ze vertelden ons achteraf dat het toch was meegevallen. Ook de landelijke klusgekte sloeg toe tijdens het onderhoudsproject. Een man was zo blij met het onderhoud, dat hij ook de rest van zijn huis wilde opknappen. We lieten zijn spullen een week langer in de opslag staan.

Positieve reacties

We ontvingen veel positieve reacties, doordat we zo meegedacht hadden en mensen op een goede manier door de moeilijke periode heen hebben geloodst. Uiteindelijk viel het oponthoud door de coronacrisis mee. Het project is inmiddels opgeleverd, met een oponthoud van amper een maand.

Samenwerking

De samenwerking verliep erg goed! Dit project was samen met de firma Bouwgroep Buitenhuis  uitgevoerd voor de opdrachtgever de Alliantie.

 

replies are closed