-->

Bewoners H-buurt zijn aan zet

Bewoners en wijkwerkers gaan op 19 juni weer brainstormen over de invulling van een ontmoetingsplek in de H-wijk. Sabo Advies is initiatiefnemer van dit project. Het is het vervolg op de actie van vorig jaar met de Barrio Lobi-bakfiets toen bewoners vertelden over hun buurt. Grootste wens is een eigen plek. Om ze goed toe te rusten voor participatie bood de Barrio Lobi Academy daarna verschillende workshops aan.

Barrio Lobi wil zo veel zeggen als ‘hou van je buurt’. Team van Sabo Advies richtte de Academy op link naar Barrio Lobi Academy om bewonersparticipatie handen en voeten te geven. Maar ook om gemeente en woningcorporaties in contact te brengen met bewoners. Want om de wijk samen te kunnen ontwikkelen en te verbeteren, moeten ze elkaar leren kennen en in gesprek raken.

Hoe?

Gemeenten en corporaties weten niet altijd hoe ze in gesprek kunnen raken met een buurt, laat staan wie van de bewoners ze moeten uitnodigen. En hoeveel regie krijgen ze dan? En hoe geef je het vertrouwen dat je ook echt wat gaat doen met de input? Aan de andere kant staan bewoners ook niet altijd in de rij om mee te doen. Soms omdat ze het te druk hebben met andere zaken, soms omdat ze al te vaak hun neus hebben gestoten. Soms omdat ze denken: ik heb hier geen verstand van. Door de werkwijze van de Barrio Lobi Academy leren bewoners, gemeente, woningcorporaties en andere spelers in het veld open te staan voor elkaar en naar elkaar te luisteren.

Workshops

Om hun ideeën goed voor het voetlicht te brengen volgden buurtbewoners verschillende workshops. Hoe kom je op voor jezelf? Hoe visualiseer je jouw ideeën? En hoe maak je een eigen videoboodschap? Ze leerden zichzelf op verschillende manieren uit te drukken en na te denken over wat ze willen met hun ontmoetingsplek. Waar moet die komen, welke activiteiten vinden er plaats? Wordt de eigen plek een buurthuis, een talentenhuis of juist iets heel anders? Bewoners zijn aan zet.

Programma

Het programma voor 19 juni is aansprekend, er kan veel gelachen en geleerd worden: over meedoen en je thuis voelen in een wijk met verschillende culturen. Bewonersparticipatie is niet saai. Integendeel, leren en plezier maken gaan bij de Barrio Lobi Academy hand in hand. Wederkerigheid is daarbij belangrijk. Sabo Advies biedt de buurt altijd een tegenprestatie aan, omdat zij hun kostbare tijd steken in participatie. Dat levert kennis op, energie en zin om er samen tegenaan te gaan.

Laat een reactie achter