-->

Vormen van inspraak met bewoners

Een belangrijke manier waarop woningcorporaties erachter proberen te komen wat er onder bewoners speelt, is hen door middel van bewonerscommissies bij beslissingen te betrekken: bewonersparticipatie. De traditionele vormen hiervan zijn inspraakavonden, wijkoverleggen, klankbordgroepen en informatiebijeenkomsten. Een meer recente vorm van organisatie is het betrekken van buurtbewoners bij het ontwerp van de gemeenschappelijke voorzieningen, zoals de gemeenschappelijke tuinen. Een zeer recente en spraakmakende vorm van inspraak is het in een vroeg stadium betrekken van bewoners bij de vormgeving van hun individuele woning en van het complex als geheel. Verder wordt er nagedacht over het geven van keuzes aan bewoners over (beheer) diensten, zoals architectenbureau en schoonmaakbedrijf.

Bron: Masterscriptie Wederkerigheid in de relatie tussen de woningcorporatie en bewoners: De grenzen in geven en ontvangen in het proces van bewonersparticipatie  (Bosnie,2014;p.4) lees hier….

I Wederkerigheid binnen het proces van bewonersparticipatie -Definitieve versie -Saskia Bosnie- 1 februari 2014

Laat een reactie achter