-->
De politiek op visite! De toekomst van Zuidoost, wat pakken wij het eerst aan?

De politiek op visite! De toekomst van Zuidoost, wat pakken wij het eerst aan?

Op 7 februari jl. organiseerden GroenLinks – SP – PVDA een gezamenlijke bijeenkomst ” Links Progressief Pact”.

Saskia Bosnie is gevraagd hier te spreken over de aandachtspunten die in Zuidoost spelen. Dit vanuit haar betrokken rol als zowel bewoner én ondernemer in Zuidoost.

Zuidoost is hot, er liggen zoveel kansen maar nog meer aandachtspunten!

Saskia Bosnie zet zich niet enkel in als het gaat om bewonersparticipatie, maar wil dat die velen aandachtspunten worden opgelost op het gebied van leefbaar wonen. Tijdens deze avond heeft ze de belangrijkste onder de aandacht gebracht en staat hier voor de bewoners van Zuidoost.

  • Essentiële zaken als gebiedsontwikkeling van meepratende burger naar meebeslissende burger op verschillende vlakken;
  • Hoe gaan wij van een angstige overheid naar een creatieve overheid die klaar staat voor initiatieven vanuit de burger;
  • Hoe voorkomen wij het hippe voorzieningen-syndroom;
  • Het stimuleren van voorrangsregels van jongeren bij nieuwe wooncomplexen;
  • Het hanteren van flexibele huurcontracten voor 55-plusser om doorstroming te stimuleren;
  • Randvoorwaarden stellen / quota voor werkgelegenheid en stages aan lokale bewoners uit het gebied;
  • Randvoorwaarden stellen via grondexploitatie/ erfpachtuitgifte en vergunningen om verbinding tussen nieuwkomers en gevestigden te stimuleren;
  • Onderzoek doen naar circa 18% werkloosheid onder jongeren in Zuidoost in relatie tot het Arenagebied als economisch best renderende markt van Nederland.

“Deze avond was zeer interessant voor mij en zeker omdat ik niet politiek actief ben, maar de politiek wel als een vervoermiddel ervaar om van A naar B te komen. Als ik zie wat de politiek op lokaal niveau bereikt heeft, zoals woningcorporaties in beweging krijgen die lang hun verantwoordelijkheid hebben laten liggen, daar word ik dan enorm blij van. Ik stond hier niet voor mijzelf, maar voor de mensen die minder gehoord worden. Echter als het over Zuidoost gaat dan kom ik uiteraard wel heel dicht bij mijzelf. Zuidoost ken ik goed omdat ik hier woon en werk. In mijn werk zorg ik dat bewoners wat te vertellen hebben over hun woon- ,leef  en werkgebied. Maar vanavond stond ik hier als burger en bewoner voor de bewoners”. – aldus Saskia Bosnie.

Zuidoost als ontwikkelgebied?

Opvallend is dat jarenlang Zuidoost niet de aandacht heeft gekregen als hedendag. Daar mogen wij blij mee zijn, want wij staan weer op de kaart. Er wordt weer geld in Zuidoost gestoken (ook door buitenlandse investeerders) en Zuidoost wordt een stukje mooier gemaakt. Zuidoost is HOT. Wij zijn zelfs benoemd tot een ontwikkelgebied met buurten die extra aandacht krijgen. Er wordt volop gebouwd, nieuwkomers worden verwelkomt en ook het winkelgebied en eetgelegenheid neemt toe.

Het klinkt allemaal prachtig, maar er ligt ook gevaar op de loer! 

Het gevaar ligt hem met name in de verschillen van bewoners met een lager inkomen ten aanzien van de mensen met veel bestedingsruimte en een hoog inkomen. Dit geldt dan met name over de vrije bestedingsruimte, maar ook zeker voor de woonlasten. Een aantal buurten in Zuidoost worden er beter van en sommige buurten gaan achteruit, omdat het dagelijks leven niet meer voor de mensen met laag inkomen te betalen is.

Nieuwe woningen krijgen hoge huurprijzen en zijn niet langer toegankelijk voor de doorstroming van de mensen met een klein budget. Het winkelaanbod veranderd in aanbod van producten met hoge verkoopprijzen. Saskia Bosnie hoopt en velen met haar dat wij niet een Zuidoost krijgen met enkel hippe voorzieningen met op elke hoek een Coffee Company of een Biologische winkel , een De Proefzaak of een Oma Ietje.

 

Denk wel in oplossingen, politiek kunt u hierbij ondersteunen vanuit uw rol?

Als wij Zuidoost zodanig maken dat alleen de bewoners met een gevulde portemonnee daar gebruik van kunnen maken, dan treedt de versplintering op. De diversiteit is op deze wijze ver te zoeken en dit willen wij juist niet!

“Laat ik wel voorop stellen ik kom graag bij deze eetgelegenheden, maar toch iedere keer mis ik de verbinding met de lokale bewoners van Zuidoost. Dat is zo ontzettend jammer. En onder de lokale is er een groep mensen met een klein budget. Hoe kunnen wij de verbinding leggen zodat iedereen kan genieten van een mooi Zuidoost?

Ik zelf ben voorstander dat deze winkels de verbinding zoeken met de lokale bevolking of dat ze iets doen voor de mensen met een klein budget. De ondernemers kunnen bijvoorbeeld met kortingsbonnen werken of misschien wordt het tijd dat er een Bijlmerpas (korting voor lokale bewoners) in het leven wordt geroepen om mensen met een laag inkomen binnen te sluiten! Politiek kun je hier een rol in spelen? Ik ben een voorstander van het mengen van verschillende voorzieningen in de buurt. Voor mij gaat het om een inclusieve stad, waar iedereen een plek heeft”. – aldus Saskia Bosnie.

Woon problematiek

Zuidoost is het enige stadsdeel met veel jonge mensen. Waar moet een jongen van 18 jaar naar toe als hij zijn ouderlijke huis moet verlaten? Er worden woningen gebouwd voor jongeren met een bepaalde ambitieniveau, dus deze jongeren zullen moeten studeren. Wij weten dat deze luxe niet voor iedereen is weggelegd, dus een grote groep valt tussen wal en schip. Maar ook deze jongeren verdienen een kans en een plek. Ik wil de politiek vragen om zich  te gaan inzetten voor voorrangsregels voor de huidige bewoners van Zuidoost. De ontwikkelaars kunnen voorrangsregels opstellen, maar zij moeten wel getriggerd worden. En hier kunnen wij wel wat hulp bij gebruiken. Er zijn oplossingen maar dan moeten de juiste partijen wel gaan samenwerken.

En denk ook eens aan de 55 plusser. Het zou het fantastisch zijn als er flexibele huurcontracten komen. Deze doelgroep moet beloont worden als ze hun laatste levensfase plannen en mogelijk nog een laatste keer willen verhuizen. Vaak zitten ze in grote woningen met een redelijke huur, als ze verhuizen komen ze in kleinere woningen terecht met mogelijk met een hogere huur. Vanuit het perspectief op inkomensdaling op termijn vanwege pensioen en AOW in de toekomst is de stap te groot om nu al te verhuizen. Dit creëert meer doorstroming in de woningen.

Werkgelegenheid of werkloosheid?

Wisten jullie dat circa 18% werkloosheid onder jongeren in Zuidoost is (cijfers feb 2018) ? Hoe kan dat?  Het Arenagebied als economisch best renderende markt van Nederland. Gelegen in Amsterdam Zuidoost is het meest economisch centrum van Nederland. En waar ligt dat dan eigenlijk aan? Mijn oproep is aan de Politiek! Kunnen wij hier onderzoek naar doen, als dit nog niet heeft plaatsgevonden. Op basis van dit onderzoek kan er een plan van aanpak komen en gezamenlijk een richting inslaan.

Inspraakmogelijkheden bewoners in hun leefomgeving

In mijn laatste artikel spraken wij hier al uitgebreid over, de overheid moet zich veel meer laten uitdagen met initiatieven vanuit onderop. Alleen zo kan er daadwerkelijk verandering plaatsvinden. Wij moeten stoppen met traditionele inspraakavonden, er wordt hier zoveel geld aan uitgegeven zonder goede resultaten.

En wel met geld van de burger want wij betalen immers allemaal belasting. En als de burger om geld vraagt is het altijd maar lastig en niet mogelijk. Burgers participeren zich rot en zijn moe gestreden. Mijn wens c.q. verzoek is dat de politiek een belangrijke rol kan en gaat spelen hierin, zodat de burgers veel meer inspraak krijgen in hun leefomgeving. De burger moet kunnen bepalen hoe de indeling van de woning wordt want het is zijn woning en de burger moet kunnen meebeslissen met welke architect of stedenbouwkundige uiteindelijk gekozen wordt. Nieuwe gebieden moeten samen met de burger worden ontwikkeld. Als er bedrijven zich willen vestigen, leg als overheid randvoorwaarden neer om de verbinding tussen de gevestigden en nieuwkomers te stimuleren, of werkgelegenheid af te dwingen. Amsterdam is één van de meest gewilde steden in West Europa, dan kan je mij niet wijsmaken dat de overheid dit niet kan realiseren. Denk aan creatieve voorwaarden bij grondafspraken c.q. erfpacht en vergunningprocedure. Wij missen creativiteit bij deze overheid. Het meepraten moet over zijn, het wordt tijd dat de burger gaat meebeslissen!

Interview bij NOS Nieuwsuur

Bij 4.00 minuten komt Saskia Bosnie met een korte interview in beeld. Aan haar werd de vraag gesteld of zij kon begrijpen dat mensen op de partij van Sylvana Simons stemmen, waarop Saskia in haar antwoord inging op het thema diversiteit. Zie hier de Reportage: Versplintering van de politiek ook in Amsterdam

Sabo helpt u bij het bouwen aan een herkenbare stad. Sabo is van het anders denken maar gaat voor een gelijkwaardige en constructieve dialoog.

Sabo Advies Bewonersparticipatie staat voor zeggenschap, inspraak en gelijkwaardigheid.

 

Met vriendelijke groet,

Saskia Bosnie

Telefoonnummer: 06-45679038

www.saboadvies.nl

Laat een reactie achter