-->

Nieuwsflits Bruno Albert

                                                                                                                                                                            

bruno-albert

BRON:Zoom.nl

Hoe leven kopers en huurders beter samen in een complex? Stadgenoot en Huurgenoot zijn een pilot gestart, in zeven complexen verdeeld over de stad. Hierin wordt geëxperimenteerd met zeggenschap van huurders in gemengde complexen. In Bruno Albert doet het blok Barcelonaplein 1 – 184, KNSMlaan 612-754; Levantkade 173-263 en Levantplein 40-82 mee aan de pilot. In dit complex is een splitsingsakte waar zeggenschap van huurders formeel niet is geregeld.

Bewonerscommissie

Bruno Albert heeft een bewonerscommissie. De bewonerscommissie behartigt het belang van de huurders en is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en instellingen. Belangrijke taken zijn het inventariseren van de meningen en wensen van zoveel mogelijk bewoners uit de wijk en hen informeren. De commissie adviseert, maar brengt formeel geen stem uit. Bewoners kennen het bestuur van de commissie wel, maar weten niet voor welke formele kwesties zij hen kunnen benaderen. Dat zouden ze wel willen. De bewonerscommissie geeft aan dat zij open staan voor een gemengde commissie met zowel huurders als eigenaren. Momenteel worden weinig tot geen sociale activiteiten georganiseerd, omdat het ontbreekt aan initiatief en mankracht. Zij willen wel samen met de VvE activiteiten opzetten.

Pro Action bijeenkomst

groepsfotoDe Pro Action bijeenkomst vond plaats op dinsdag 5 juli. Er waren zestien bewoners, waarvan zes eigenaren en tien huurders. Vanuit Stadgenoot en Huurgenoot waren twee mensen aanwezig. Verder schoof de huismeester aan tafel en waren er twee leden van de bewonerscommissie. De bewoners konden een thema aandragen. In totaal waren dertien thema’s ingebracht, waarvan er drie zijn geselecteerd: “Schoonmaak”, “Adviescommissies” en “Airbnb”. Iedere tafel had een tafelhost en een notulist.

Schoonmaak Een aantal bewoners nam het initiatief om een bezemactie te starten, omdat men last had van zwerfvuil, onder meer in de binnentuin. Verder kwam naar voren dat bewoners het soms lastig vinden om andere bewoners te mobiliseren om samen iets te doen.

Airbnb Sommige bewoners ervaren (geluids)overlast van toeristen in Airbnb-woningen en willen weten of dit probleem aan te pakken is. Zo was de vraag of Stadgenoot open stond voor een aanpassing in het huishoudelijk reglement. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 mei hebben eigenaren aangegeven een adviescommissie te willen vormen om voor- en tegens daarvan te onderzoeken. Tijdens de Pro Action bijeenkomst werden ook huurders in deze adviescommissie toegelaten. De bewoners willen graag informatie over complexen waar het met Airbnb goed gaat.

Adviescommissie  De bewoners zijn onbekend met het begrip adviescommissie en wat de mogelijkheden hiervan zijn. Ze vinden het juridisch ingewikkeld en lastig om bewoners bij elkaar te krijgen. Op de huismeester is bezuinigd en daar hadden ze meer zeggenschap in willen hebben.

De Vereniging van eigenaren (VvE)

De VvE Barcelonaplein telt in totaal 135 eigenaren. Het bestuur bestond uit drie eigenaren en Stadgenoot. Na het overleg is Stadgenoot uit het bestuur gestapt en zijn er twee nieuwe eigenaren toegetreden. Dit VvE-bestuur is zeer actief en steekt veel eigen tijd in en streeft naar gelijkwaardige relatie tussen de eigenaren en de grooteigenaar. Het VvE bestuur is toezichthouder voor de VvE beheerder en is verantwoordelijk voor zowel de administratieve- als financiële afhandeling. Het bestuur heeft een kas- en technische commissie. Het VvE-bestuur communiceert met de VvE-beheerder en met de overige eigenaren.

Communicatie

p1070357Bewoners vinden dat de communicatie beter kan. Hiervoor zijn allerlei vormen aangedragen, zoals het versturen van een bewonersbrief, het bijhouden van een facebookpagina. De eigenaren hebben een facebookpagina maar dat was niet bij iedereen bekend. De gezamelijke vitrinekast kan volgens bewoners ook beter worden ingezet voor aankondigingen. Bewoners willen dat het huishoudelijk regelement (HHR) niet alleen naar de eigenaren maar ook naar de huurders wordt gestuurd. De huurders moeten ook toegang krijgen tot inlogsysteem voor eigenaren MijnVBA.

Aanbevelingen

Naar aanleiding van de Pro Action bijeenkomst, verdiepingsgesprekken met de bewonerscommissie en VvE, individuele gesprekken en de ALV geven we diverse aanbevelingen. In november worden de definitieve aanbevelingen gegeven en kunnen vervolgacties starten.

  • Nieuwe werkvormen introduceren om bewoners te betrekken
  • Gebruik van vitrinekast/facebook/nieuwsbrief/Nextdoor voor het verzamelen van informatie over de buurt, de VvE, over aankomende werkzaamheden en contactinformatie Stadgenoot
  • Herzien van het huishoudelijk reglement met huurders en eigenaren samen.

Slot

Namens Sabo Advies Bewonersparticipatie danken wij u voor uw bijdrage en actieve inzet. Voor vragen kunt u mailen naar info@saboadvies.nl.

Laat een reactie achter