-->

Waarom communicatie ertoe doet 

Voor Sabo valt het belang van communicatie, of de interactie tussen huurders en verhuurders (lees: woningcorporaties en ontwikkelaars) niet makkelijk te overschatten. Communicatie zien wij als de basis van het zo nodige, onderlinge vertrouwen om samen tot resultaten te komen. Waarom?

Veel renovatie- en nieuwbouwtrajecten lopen tegenwoordig vertraging op: door de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de duurdere bouwmaterialen. Ook gooit stikstof helemaal aan het begin van het proces vaak roet in het eten bij het afgeven van een bouwvergunning.

Logisch dus dat menig woningcorporatie en ontwikkelaar hun plannen moeten bijstellen of/en delen on hold zetten. Het proces gaat daardoor langer duren. Dat heeft ook gevolgen voor bewonersparticipatie. De aan het begin zo enthousiast ingezette communicatie en participatie verwatert.

Achter de schermen zetten verhuurders al hun energie in om de plannen ten uitvoer te kunnen brengen. Maar …..voor bewoners lijkt het alsof het proces is stilgelegd. Waarom horen wij niets meer? We zijn zo vaak naar bijeenkomsten geweest, zijn we nu niet belangrijk meer? Ze hoeven zeker niets meer van ons? 

Als de communicatie verwatert of soms zelf een tijd stopt, kan er een kloof ontstaan tussen de verhuurders en hun huurders. Het tast het onderlinge vertrouwen aan en staat een goede verstandhouding in de weg voor het vervolg van het renovatie- of nieuwbouwproces. Dat is jammer, want communicatie en interactie hoeven niet heel veel tijd te kosten.

Verhuurders en ontwikkelaars kunnen een brief schrijven, een nieuwsbrief maken en de situatie uitleggen. Of een bijeenkomst organiseren en vertellen waarom het een tijdje stil zal blijven en zeker het goede nieuws delen als er weer een hobbel overwonnen is. 

Zo blijven bewoners aangehaakt, het vertrouwen intact en hoeft het vervolg van de participatie geen deuk op te lopen. Daarom vinden wij dat communicatie ertoe doet.

Meer weten over onze werkwijze?   


Laat een reactie achter