-->
Tafeldiscussie over de Bijlmer (over) 50 jaar, het Stadsdeel dat zich continu heeft ontwikkeld van achterstandwijk tot hip bruisend stadsdeel!

Tafeldiscussie over de Bijlmer (over) 50 jaar, het Stadsdeel dat zich continu heeft ontwikkeld van achterstandwijk tot hip bruisend stadsdeel!

Op 28 november jl. was Saskia Bosnie één van de negen sprekers in Pakhuis de Zwijger. De avond stond in het teken van 50 jaar Bijlmer en hoe kan de verbinding met de rest van Amsterdam worden gelegd. Het programma was net als het Stadsdeel zelf divers en inhoudelijk erg goed opgebouwd.

In dit artikel staan een aantal highlights van de avond met verwijzingen naar de video opname van deze avond. De video, het programma en de sprekers treft u hier.

Welke uitdagingen en kansen liggen er dan?

Waar liggen de uitdagingen bij het ontwikkelen van het gebied Amstel III? In het programma werden diverse zaken benoemd als diversiteit, een spannend DNA, de relatie tussen de stad Amsterdam en stadsdeel Zuidoost, fysieke veranderingen die in aantocht zijn, het anders ontwikkelen. Placemaking, het verbinden van en de bewoners op een intrinsieke wijze betrekken in dit proces. Onderwijs een impuls geven, werkgelegenheid creëren, kortom kansen voor iedereen! De grote uitdaging hierin zit hem met name hoe je de bewoners van de Bijlmer kan laten profiteren van deze ontwikkelingen.  Dit kan enkel door in gesprek te blijven gaan met de huidige bewoners.

Waar kan je aan denken in dit proces?

  • Amstel III moet een verbinding met de buurt Holendrecht gaan leggen en het bestaand spoor moet de ruggengraad worden in plaats van een fysieke scheiding;
  • De gemeente gaat zorgen dat er aantrekkelijke parken en openbare ruimte komen;
  • Een betere verdeling tussen sociale huur en studenten huur gelegenheden;
  • Goedkopere bedrijfsruimte realiseren voor ondernemers.

Hoe zit het met de werkgelegenheid in de Bijlmer?

Hier wordt veel informatie over uitgewisseld. Stadsdeel Zuidoost stimuleert om ruim honderd jongeren uit Zuidoost aan een baan te helpen. Het is een mooi initiatief maar er liggen ook nog veel knelpunten. Ondanks dat het Arenagebied hèt economisch centrum is van Nederland is er een werkeloosheidsratio van 31 procent in Zuidoost, deze moet omlaag.

Er wordt gesproken met VAZO lokale arbeidspool waar vraag en aanbod bij elkaar komt: AMC, hotels, en de lokale arbeidsmarkt. Met eigenaren is een buurtvisie gemaakt. Er liggen veel plannen maar hoe voer je deze uit in de praktijk. Hoe maak je van de uitdagingen kansen en zet je ze om in werkbare oplossingen.

Lees meer over de tafeldiscussie

Op 25 november 2018 is het precies 50 jaar geleden dat de eerste bewoners van de Bijlmer de sleutels van hun huis kregen. Dat is reden voor een jaar lang festiviteiten in Zuidoost, maar ook een goed moment om vooruit te kijken. Hoe zal het stadsdeel zich de komende vijftig jaar ontwikkelen? En hoe neem je het hedendaags DNA van de Bijlmer mee in de nieuwe ontwikkelingen en de transformatieopgave die er ligt?

Hieronder een korte glimp van de tafeldiscussie, de volledige uitzending kunt u hier bekijken.

Ria Braaf- Frankel, Managementconsultant en bewoner Zuidoost geeft aan: “In Zuidoost is wel degelijk veel potentie en dat is belangrijk. Betrek de bewoners en zet die kennis en kunde om in praktijkgerichte actie. Sociaal-economisch vernieuwen gaat niet zomaar, je moet investeren, ook in het sociale aspect. Het is niet zo dat er geen mensen van buiten mogen komen, maar betrek hier vooral de mensen uit de Bijlmer aan het ontwikkelproces, het gaat erom hoe dit gebeurt. Ook Sociale ondernemers moeten een plek krijgen”

Robert Kohsiek, directeur en oprichter Wonam geeft aan: “Platform Middelhuur (met belegger en corporaties) is gestart om juist over de doorstroming te praten. En je zou nog kunnen nadenken om voorrangsafspraken voor de bestaande bewoners te realiseren. Daar wordt al over gesproken, maar het moet nu wel echt uitgevoerd worden. Rochdale zit in het platform, bewoners kunnen zich bij hun corporatie melden.

“Amsterdam heeft lang een koude relatie met Zuidoost gehad. Belangrijk nu is dat er betaalbare koop komt, zodat de doorstromende bevolking in Zuidoost een plek kan vinden, mochten zij dat willen.  Zuidoost heeft veel talentvolle bewoners echter worden de goede ideeën uiteindelijk niet in Zuidoost maar in de stad uitgevoerd”, volgens Angelo Bromet, oprichter W.O.T.S. en productieleider No Limit.

Saskia Bosnie, oprichter Sabo Advies en bewoner Zuidoost dicht de kloof waar het mis gaat tussen bewoners en andere partijen. Het pijnpunt dat Saskia gelijk opvalt tijdens deze discussie: “Waar zijn de bewoners in dit proces? Ik zie alleen maar stakeholders die een financieel belang hebben. De gemeente ziet de bewoners nog niet als stakeholder. Bewoners zijn vaak heel intelligent en verder in het proces van participatie dan de gemeente. De gemeente is nog bezig met traditionele vormen en dat moet anders. [Video 1.21] klik hier voor de reactie van Saskia.

Bart Peters, projectmanager Amstel III merkt dat omdat er geen bewoners in Amstel III zijn, dat er teveel op het fysieke wordt gericht en dat moeten wij juist organiseren. “Placemaking en coalitievorming is het eerste wat van de agenda gaat”.

Commentaar Saskia Bosnie: “Ik denk dat het zeker bij de gemeente enkel met goede bedoelingen is, maar soms kan je beter bij je corebusiness blijven en dat is niet participeren op het moment dat er plannen gemaakt moeten worden met bewoners. Want ik maak vaak mee dat ze aangeven, het is zo moeilijk geweest en wij hebben het geprobeerd. Er zijn nieuwsbrieven in de bus gegooid. Als het niet lukt erken het gewoon en/ of zorg dat er scholing komt. Hoe participeer je met burgers? Er wordt vaak gezegd dat burgers training moeten volgen, maar ik denk ik dat het goed is dat gemeenteambtenaren training volgen. Er heerst angst bij ambtenaren die de progressie in de participatieprocessen blokkeren. Er is heel erg angst, veel top down. Het systeem maakt het onmogelijk stappen te nemen. In 2021 komt de omgevingswet waar bewoners veel meer te zeggen hebben maar dan is het te laat. Gemeente moet nu het ambtelijk apparaat inrichten. Voor het volledige commentaar [Video 1.32-1.36].

Bas van Spréw, stadsdeel secretaris Zuidoost geeft aan: “burger participeren zich te pletter. Het is de overheid die moet gaan participeren. Wij moeten goed op ons bek gaan, de lerende samenleving. Wij staan er hartstikke open voor, het is een leerproces.

Saskia Bosnie en de bewonersondernemers gaan met Bas van Spréw in gesprek over het experimenteren bij projecten.

Angelo Bromet, oprichter W.O.T.S. en productieleider No Limit geeft aan: “Wij maken ons niet druk over dat er mensen komen, wij maken ons zorgen dat de mensen die komen wel zien dat er mensen zijn”.

Bart Peters, projectmanager Amstel III geeft aan: ‘”dat je eigenlijk meer met bewonersinitiatieven moet meegaan. De plannen worden bij de gemeente gemaakt en voorgelegd aan bewoners. Ga mee met de bewonersinitiatieven en niet in plannen die vanuit bovenaf worden gemaakt.

Advies Sabo in dit proces

  1. Behandel bewoners als stakeholders;
  2. Betrek bewoners er vanaf het begin bij processen;
  3. Gemeente erken participatiegebreken of volg scholing “hoe participeer je met burgers;
  4. Gemeente stel randvoorwaarden in de onderhandeling met marktpartijen;
  5. Bewoners kom in actie, pak je plek op woning en kantoor en bedrijvigheid en kom bij het platform Middenhuur;
  6. Gemeente haak aan bij bestaande initiatieven.

Bent u na het lezen benieuwd naar trainingen over samenwerken met bewoners of mogelijkheden voor uw wijk, van het opzetten van bewonersinitiatieven, bewoners betrekken bij ontwikkelprocessen, diversiteit bij bewonersorganisaties en dialoogsessies over complexe woon gerelateerde onderwerpen.

Sabo Advies Bewonersparticipatie staat voor zeggenschap, inspraak en gelijkwaardigheid.

Met vriendelijke groet,

Saskia Bosnie

Telefoonnummer: 06-45679038

www.saboadvies.nl

 

 

Laat een reactie achter