-->

Sabo Advies

Omdat we vinden dat goed wonen voor iedereen gewoon moet zijn         

Sabo Advies zet zich in voor goed wonen. Omdat we vinden dat dat een eerste levensbehoefte is. Daarom werken we als team en in samenwerking met anderen aan een fijne leefomgeving. Dat doen we samen met de bewoners van een wooncomplex of woonwijk, maar ook met de verhuurders, woningcorporaties, gemeenten, beleggers, VvE’s, bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Met elkaar en door een brug te slaan tussen de partijen. Zo maken we goed wonen mogelijk.

 

Projectmanagementbureau voor bewonersparticipatie

Wij zijn een projectmanagementbureau voor bewonersparticipatie. We begeleiden het participatie- en communicatieproces tussen de partijen met als doel een betere kwaliteit van wonen. Sabo Advies laat de bewoners meepraten. Over hun leefomgeving van woning tot wijk, en brengt ze in contact met relevante partijen.

 

Bewoners vs. woningcorporaties, VvE’s, bouwbedrijven, gemeenten

Tussen bewoners en woningcorporaties bestaat in de praktijk een grote afstand. Terwijl ze eigenlijk veel gemeenschappelijke belangen hebben. Toch lukt het ze vaak niet om met elkaar in gesprek te raken. Net als gemeenten, bouwbedrijven en VvE’s wel willen weten wat de bewoners drijft, maar het ze niet lukt om die kloof te overbruggen.

 

De kloof overbruggen

Sabo Advies helpt die kloof wel te overbruggen. Via bewonersparticipatie. Door te luisteren, in gesprek te gaan en de gezamenlijke belangen zichtbaar te maken. Zo brengen we de partijen samen en creëren een fundament waarop samen verder gewerkt kan worden. Zodat het wonen nu en in de toekomst beter wordt. Goed wordt.

 

Bewonerscommunicatie en tijdelijke woningen

Voor goed wonen is vaak ook onderhoud nodig, en dat vraagt om duidelijke en goede communicatie. Dat regelen wij ook; bewonerscommunicatie zoals bij bouwprojecten. Wij zijn de spil tussen de bouwbedrijven en de bewoners, zorgen dat er duidelijkheid is of komt. Doordat we bereikbaar zijn en informeren. In meerdere talen als dat nodig is maar altijd helder voor elke partij. Daarbij regelen we ook de praktische zaken. Van extra zorg voor een kwetsbare bewoner tot en met het regelen van tijdelijke rust- of logeerwoningen. Omdat ook tijdens een verbouwing het wonen nog steeds goed moet zijn.

 

Team van specialisten

Bij Sabo Advies werken deskundigen vanuit verschillende disciplines, waaronder ook onderzoekers en stadsmakers. Die laatsten hebben een signaalfunctie in de gemeenschap, zien wat er achter de voordeur gebeurt en spreken de taal van de bewoners. Van bewonersbijeenkomsten tot participatieprojecten spelen deze stadsmakers dan ook een belangrijke rol. De onderzoekers doen desk- en fieldresearch om behoeftes van doelgroepen in kaart te brengen. Met dit gevarieerde team van specialisten ondersteunen we bedrijven en organisaties op verschillende vlakken van bouwen en wonen.

 

Sabo Advies, door Saskia Bosnie

Sabo Advies is in 2014 opgericht door Saskia Bosnie. Al tijdens haar studie raakte ze geïnteresseerd in het proces van woningontwikkeling en verdiepte ze zich in de rol van bewoners binnen een wooncomplex. Na haar afstuderen aan de Universiteit van Amsterdam op een project over bewonersparticipatie binnen het bouwproces, werkte ze bij een Amsterdamse woningcorporatie aan de ontwikkeling van woningen en de rol van bewoners hierin. Ook splitste ze complexen om ze verkoopklaar te maken en verzorgde ze vrijwillig het VvE-beheer van een pand. Toch wilde ze meer doen om bewoners te helpen en goed wonen mogelijk te maken. En dat doet ze nu, met een betrokken, specialistisch team via Sabo Advies.