-->

Beleidsdagen Huurderskoepel Ymere Amsterdam “op de hei, inspiratie en samenwerken”

Op 7, 8 en 9 September jl. is Saskia Bosnie gevraagd om samen met Michel Coenen en Debby Landkroon namens opdrachtgever !WOON deze 3 dagen het bestuur van de Huurdervereniging Ymere Amsterdam (HYA) creatief te gaan prikkelen, met als doel tot een constructief werkplan voor 2018 te komen.

Elk jaar vinden deze dagen plaats, om ideeën met elkaar uit te wisselen en via diverse werkvormen tot een werkplan voor het jaar erop te komen.

Programma

Dag 1

Bestaat onder meer uit pitches van de bestuursleden, hierbij ligt de focus op een terugblik naar het werkplan 2017. Verder worden er een aantal discussies gestart met diverse thema’s daarin opgenomen. Het is een geweldige dag geweest die tot veel inzichten heeft geleidt. Het samenwerken met de trainers en bestuursleden is heel erg prettig.

Dag 2

Ook deze dag bestaat uit diverse werkthema’s, de eerdere thema’s worden doorgenomen, er wordt een plenaire sessie gehouden als inleiding waarnaar en groepen worden gevormd. Verder worden er nog brainstormsessies gehouden en wordt de dag positief afgesloten. Ook vandaag is er door iedereen keihard gewerkt. Wij hebben alles wat op de muur stond geschreven naar aanleiding van de input van de bestuursleden, weten om te zetten tot een besluit en verwerkt in een besluitenlijst. Hieruit is een concept opzet gevormd voor het werkplan 2018. Vandaag was wederom een productieve dag met veel input en inzet.

Dag 3

Op dag 3 hangt alle input aan de muur van de afgelopen dagen. Met als resultaat dat er 73 besluiten genomen zijn over hoe HYA zichzelf in 2018 positioneert, de portefeuille verdeelt en duidelijk is hoe zij zich organiseren en op welke onderwerpen zij zich richten. Op dag 2 heeft het bestuur zoveel input gegeven dat de leden de bomen door het bos niet meer zagen. Vandaag zijn ze met rust, handvatten, tevredenheid en verbazing de deur uit gegaan, en dat was ons doel.

Het doel om met een “ op de hei’ inspiratie sessie de bestuursleden te prikkelen is meer dan geslaagd. Het eind resultaat mag er dan ook wezen. Het werkplan voor 2018 is gevormd. Dit waren buitengewoon fantastische dagen met hardwerkende bestuursleden en een fantastisch team! Creatieve werkvormen en samenwerken waren de sleutels tot succes. Ik ben trots en dit is exact waar Sabo Advies voor staat, bruggen slaan!

Bent u na het lezen benieuwd naar de mogelijkheden voor uw wijk, van het opzetten van bewonersinitiatieven, diversiteit bij bewonersorganisaties, dialoogsessies over complexe woon gerelateerde onderwerpen tot aan een bus event naar landelijke kennisbijeenkomsten.

                    

 

                   

 

                              

 

Sabo Advies Bewonersparticipatie staat voor zeggenschap, inspraak en gelijkwaardigheid.

Met vriendelijke groet,

Saskia Bosnie

Telefoonnummer: 06-45679038

www.saboadvies.nl

Laat een reactie achter