-->
Bewonersondersteuning uitvoeren voor woningcorporatie

Bewonersondersteuning uitvoeren voor woningcorporatie

Soms vragen woningcorporaties Sabo Advies om mee te helpen als er veel ondersteuning nodig is tijdens renovatie of nieuwbouwprojecten. Dat doen we natuurlijk graag. De Leidse woningcorporatie Ons Doel vroeg ons om mee te doen met de bewonersondersteuning tijdens renovatie (verbeteringen) en onderhoud. Sabo is de achtervang als de aannemer er met de bewoners niet uitkomt en zit ook bij de bouwvergaderingen.

Het gaat om het project de Rodes,101 eengezinswoningen uit 1974. Om aan de eisen van deze tijd te voldoen krijgen ze een ingrijpende opknapbeurt. Na een behoorlijke voorbereiding zijn de werkzaamheden in mei van dit jaar gestart, ze duren gemiddeld een aantal weken en worden per blok uitgevoerd. Voor de verbeteringen geldt een huurverhoging en een bijdrage in de servicekosten.

Werkzaamheden

Het gaat om werkzaamheden ín de woningen en aan de buitenkant. Zo worden de spouwmuren en de daken geïsoleerd. Ook vervangen werklieden de (dakkapel)ramen en deuren. De woningen gaan van energielabel D naar A. De brandveiligheid krijgt een boost door rookmelders. En om duurzaam de toekomst in te gaan, plaatst Ons Doel 6 zonnepanelen per huis en kunnen huurders, naar keuze, elektrisch gaan koken.

Overlast

De opknapbeurt gebeurt in bewoonde staat, bewoners blijven dus in hun woning. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen (stofarme apparaten) zal er sprake zijn van overlast. Denk aan stof- en geluidsoverlast, aan- en afvoer van materialen en steigers. Huurders kunnen daarvoor afdekfolie en verhuisdozen aanvragen. Als zij om gezondheidsredenen niet in hun woning kunnen blijven, zoekt de woningcorporatie naar andere oplossingen.

Klankbordgroep

Om de wensen en zorgen van bewoners zoveel mogelijk mee te nemen, is in overleg een Klankbordgroep van huurders opgericht. Met deze groep heeft Sabo regelmatig gesprekken over wat goed gaat en wat beter kan. In een sociaal plan zijn bovendien de rechten en plichten van de woningcorporatie en huurders tijdens de werkzaamheden vastgelegd. Naar verwachting is het project eind van dit jaar afgerond.

Laat een reactie achter