-->

Rondleiding aan gasten uit Denemarken over De Vernieuwing van de Bijlmermeer

De economie stimuleren door samen te werken en lokale mensen c.q. bewoners bij bouw projecten te betrekken, een idee voor Gemeente Amsterdam? In Denemarken is dit succesvol gebleken.

Wat

Op 12 mei jl. heeft Saskia Bosnie van Sabo Advies Bewonersparticipatie in samenwerking met Willem van der Steen voormalig project manager bouwprojecten van Rochdale, een rondleiding gegeven aan 58 gasten uit Denemarken (gemeente, corporatie, community builders) over de vernieuwing van de Bijlmermeer.

“Sinds 2014 houd ik mijzelf enkel nog bezig met het cement van de stenen, namelijk ‘de bewoners’ met als doel om bewoners te empoweren. Dit in plaats van sinds 2005 met het stapelen van stenen vanuit mijn projectontwikkelingsrol in Zuidoost. Ik wil bewustwording creëren, kennis overdragen en aansporen tot samenwerking”. Aldus Saskia Bosnie.

 

Wie
Saskia Bosnie en Willem van der Steen hebben Mike Brantjes, lid van initiatiefgroep Hart van De K buurt en focusgroep K-buurt gevraagd om tijdens deze rondleiding iets te vertellen over de ervaring van de initiatiefgroep en over welke problematieken met de overheid de bewoners uit de wijk aanlopen.

Het doel van dit initiatief is om de bewoners te empoweren en het zelf organiserend vermogen te stimuleren. De initiatiefgroep creëert de verbinding tussen alle bewoners in de Bijlmer door activiteiten gezamenlijk op te pakken, ongeacht klasse, etniciteit, alle bewoners tellen mee.

Aansluitend zijn wij richting Kleiburg gelopen en hebben we uitgelegd dat dit complex voor één euro door Rochdale aan een ontwikkelaar is verkocht. Het is een flat die enkel voor kopers was bedoeld toentertijd.                                               

Bij het monument van de vliegramp uit jaren 90 hebben wij het e.e.a. verteld over de historie. Ten slot zijn wij traditioneel Surinaams bij smeltkroes gaan eten om onze gasten uit Denemarken het ultieme Zuid Oost gevoel te geven.

De vernieuwing van de Bijlmermeer heeft plaatsgevonden van 1992 tot 2012 en werd uitgevoerd door Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (PVB) in opdracht van Rochdale, Stadsdeel Zuidoost en gemeente Amsterdam. Het PVB heeft zorggedragen dat er een relatie was sociaal en economisch en heeft de basis gelegd voor de vernieuwing van het beheer. Naast diverse instanties zijn de bewoners nauw betrokken geweest bij dit project. Dit is een goede start geweest om de bewoners te empoweren en te innoveren ten opzichte van andere Stadsdelen. Maar nog steeds gaat dit moeizaam omdat er veel complexiteit bij de Overheid zit. Lees hier terug over De Vernieuwing van de Bijlmermeer ilovezuidoost.nl en download Achtergronden en ontwikkelingen vernieuwing bijlmermeer

Waarom

Wist u dat ze in Denemarken erop reeds toezien dat lokale mensen c.q. bewoners bij projecten worden betrokken?

Het doel hiervan is om de lokale economie te stimuleren. Mocht de woningcorporatie wil bouwen en geen plan voorlegt waar de lokale mensen bij betrokken zijn, wordt er geen vergunning door de overheid afgegeven.

Vraagstuk

In Nederland ligt een grote uitdaging. De verticale pilaren binnen de Overheid en het gebrek aan ruimte voor innovatie. Echter liggen er vooral kansen. Dit is de reden dat het momenteel absoluut een actueel onderwerp is bij de overheid, gemeenten en corporaties.

De overheid is zo complex ingericht dat het bijna onmogelijk is voor burgers om vragen, initiatieven en andere zaken voor te leggen. Voor de bewoners is de vraag veelal helder, terwijl het bij de overheid lastig is om alle verticale afdelingen te laten samenwerken. En hier liggen dus de kansen, het empoweren en de bewoners een actieve rol te geven in beslissingen over beheer (lees: zelfbeheer). Een groot deel ligt hier ook ten grondslag bij de corporaties. Zij kunnen hierin ondersteunen, zodat de bewoners zelf stimulerend worden. Denk hierbij aan het beheer van buurthuizen en een gemeenschappelijke binnentuin, schoonmaken gemeenschappelijke ruimtes tegen een kleine vergoeding, hierdoor worden de bewoners meer betrokken in hun wijk. Er is reeds een corporatie die dit doet via een menukaart Ymere, zij zijn hier absoluut vooruitstrevend in, hopelijk volgt de rest snel want het werkt in de praktijk.

bron: actieve bewoner Mike Brantjes

Kijk voor meer info over de struikelblokken op Hart voor de Kbuurt Blogspot

Bent u na het lezen benieuwd naar de mogelijkheden voor uw wijk, van het opzetten van bewonersinitiatieven, diversiteit bij bewonersorganisaties, dialoogsessies over complexe woon gerelateerde onderwerpen tot aan een bus event naar landelijke kennisbijeenkomsten.

Sabo Advies Bewonersparticipatie staat voor zeggenschap, inspraak en gelijkwaardigheid.

Met vriendelijke groet,

Saskia Bosnie

Telefoonnummer: 06-45679038

www.saboadvies.nl

 

Laat een reactie achter