-->
Wat betekent diversiteit in een stad waar 180 nationaliteiten samenkomen? Hoe geef je dit vorm? Hoe werk je samen aan een ‘inclusieve’ stad?

Wat betekent diversiteit in een stad waar 180 nationaliteiten samenkomen? Hoe geef je dit vorm? Hoe werk je samen aan een ‘inclusieve’ stad?

24 mei jl. organiseerde het Amsterdams Buurt Filmfestival (ABFF) een thema bijeenkomst over diversiteit. Dit vond plaats in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) met Saskia Bosnie als gastspreker.

Diversiteit in Amsterdam!

Saskia Bosnie is een veelgevraagd spreker over onderwerpen als deze, omdat zij veel kennis heeft over de uitdagingen binnen een multiculturele gemeente. Vandaag nemen wij Amsterdam als voorbeeld, maar deze uitdagingen gelden veelal voor elke multiculturele gemeente. Zij zoomde deze avond in op de betekenis van het woord ‘diversiteit’ in relatie tot bewonersparticipatie.

Wat is diversiteit en wat betekent dit voor Saskia Bosnie?

“Laat ik de stad Amsterdam als focuspunt nemen en over de samenleving nadenken? Dan kijk ik naar de aanwezige bevolkingsgroepen, leeftijdverschillen, mensen met een beperking, seksuele diversiteit etc.

Amsterdam heeft een cultureel rijkdom namelijk 180 nationaliteiten, waarvan 160 in zuidoost wonen. Hier kun je wat mee, omdat het cultureel kapitaal is. Met 180 nationaliteiten in Amsterdam zijn wij wereldwijd statistisch gezien erg multicultureel, maar veel bedrijven, besturen en organisaties in de stad zijn helemaal niet zo representatief als de inwoners van Amsterdam.

Voor mij betekent diversiteit dat er een toegankelijkheid is op diverse niveaus voor alle groepen. Echter is mijn persoonlijke ervaring als bewonersparticipatieadviseur dat ik het nog teveel tegenkom dat veel van deze bevolkingsgroepen weinig tot niet gehoord worden. Denk hierbij aan een taalbarrière, simpelweg niet weten welke weg te bewandelen of ten slot geen sluiting hebben met de gekozen participatie methode van de corporatie. Mijn rol hierin is te zorgen dat deze groepen een stem krijgen, het een wederkerig proces wordt met als resultaat, tevreden bewoners enerzijds en een tevreden, vernieuwende corporatie anderzijds”.

Waar het mis gaat bij zowel gemeenten, woningcorporaties, landelijke organisaties en waar ik verbeterpunten zie (lees: kansen)!

Bij de Gemeente Amsterdam moet er veranderingen optreden in het aannemen van medewerkers. Wij hebben beleidsmakers nodig die diverse achtergronden hebben om te begrijpen wat de samenleving nodig heeft! Op dit moment is de samenstelling van beslissers te eenzijdig. Ditzelfde gaat ook op voor de corporaties en andere landelijke organen. Er wordt te weinig gekeken naar de diversiteit in de bevolkingsgroepen en de juiste aanpak voor deze groepen. En dit geldt voor alle gemeenten binnen Nederland, denk bijvoorbeeld aan Zwolle en Amersfoort, zij hebben een multiculturele samenleving, waar inmiddels een andere strategie voor nodig is dan die jaren geleden nog werkte. Hier liggen kansen, maar je moet ze wel pakken en daar kan ik goed bij ondersteunen.

De werkwijze van de Gemeente betreft; participatie vraagt een bepaalde aanpassing op communicatie naar diverse groepen. De Gemeente geeft vaak aan “wij organiseren iets maar bewoners komen niet’. Dat is erg kort door de bocht en kan uiteraard nooit een succesvolle afloop hebben.

 Het creëren van een inclusieve stad

Woningcorporaties hebben voor 43 procent woningen in bezit in heel Amsterdam. In Zuidoost ligt dat percentage hoger namelijk 60 procent. De woningcorporaties zijn eigenaren van panden en beslissen dus hoe het gebouw eruit komt te zien. Dus mijn advies aan de huidige corporaties zou zijn.

‘Wees een eigenaar die het belang van een inclusieve stad herkent, door samen met multiculturele bewoners  te ontwerpen. Het wordt nu niet vanzelfsprekend ingezet. Het beleid is eenzijdig. Ten tweede, houdt rekening met de taal barrières. Een multicultureel stadsdeel als Zuidoost heeft baat bij het communiceren in 2 talen. Laat ik een voorbeeld nemen om het concreet te maken. Als een woning wordt gerenoveerd en de woningcorporatie bij de bewoners binnen moeten komen om werkzaamheden uit te voeren, dan gaat alles in het Nederlands. Ik adviseer altijd de brieven in twee talen te communiceren. Ik hoor te vaak, dat is niet ons beleid en niet volgens de wet geregeld. Van de wettelijk vastgestelde regels heb ik geen notie, maar als het om expats gaat wordt er zonder moeite in Nederland wel in 2 talen gecommuniceerd. Begrijpt u het nog? Dit moet en kan beter.

Oproep aan de bewoners!

Kom op plekken waar er beslissingen moeten worden gemaakt (zoals inspraakavonden!) . Want er is input nodig van jullie, om te weten waar de behoeftes liggen en achteraf klagen er dingen niet geregeld zijn, dat gaat dan niet op. Uiteindelijk zijn zowel de corporaties als de bewoners hierbij gebaat.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of benieuwd wat Sabo voor jouw gemeente kan betekenen, neem dan contact op!

Sabo Advies Bewonersparticipatie staat voor zeggenschap, inspraak en gelijkwaardigheid.

Met vriendelijke groet,

Saskia Bosnie

Telefoonnummer: 06-45679038

www.saboadvies.nl

 

Laat een reactie achter