-->

De Meetup voor zelfbeheer van buurt-en wijkhuizen

Sterke samenwerking resulteert altijd in een positieve synergie. Zelfbeheer wijkcentrum

Wat

Op 8 april jl. is Sabo Advies Bewonersparticipatie in samenwerking met Landelijke Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) met 24 bewoners uit Amsterdam Zuidoost, Noord en West naar Eindhoven gereden voor een bijeenkomst over zelfbeheer van Buurt -en Wijkhuizen. Hier werd met name inhoudelijk ingegaan op het vraagstuk, hoe beheer je het wijkhuis. Daarnaast werden er tal van workshops gehouden, met een innovatief karakter en ging men open de dialoog met elkaar aan.

   

Wie

LSA en Sabo werken samen aan het zichtbaar maken van diversiteit onder bewoners (groepen). Met diversiteit kunt u denken aan leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit, religie en activiteit. LSA is een landelijke organisatie voor actieve bewoners. Ze zijn met hun netwerkplatform voortdurend bezig met het verzamelen en kennisdelen van experimenten van actieve bewoners. Circa 80 bewonersorganisaties zijn bij hen aangesloten.

Klik hier voor de volledige fotopresentatie van de bijeenkomst. Fotovideo impressie De meetup voor zelfbeheer van buurthuizen en wijkhuizen 8 april 2017

Waarom

Sabo gelooft in samenwerken en verbinden. Zie hieronder een voorbeeld van een prachtig resultaat door de samenwerking aan te gaan.

‘Samen kopen wij In de Boomtak door Clemens Audenaerd. Wijkcentrum In de Boomtak Tilburg, tevreden bewoners en meer betrokkenheid in de wijk’.

 

Vraagstuk

✓ Stel u staat voor de keuze: het gebouw waar u een buurthuis/ wijkhuis wilt realiseren, huren of juist kopen?

✓ Welke afwegingen maakt u?

✓ Wat zijn de voor- en nadelen van kopen of huren?

✓ Hoe krijgt u de financiën rond als u wilt kopen?

 

Voorbeeld van een positief resultaat voor de wijk en haar bewoners

In de Boomtak kocht een pand met behulp van de buurt. Leer van hun ervaringen en doe er uw voordeel mee.

3 jaar geleden zijn buurtbewoners een initiatief gestart om een wijkcentrum in beheer te nemen. De gemeente wilde het wijkcentrum slopen, echter hadden de buurtbewoners hier andere ideeën bij. Met de terugtrekkende overheid is dit landelijk een tendens geworden. De gemeente wilde het wijkcentrum voor 475.000 euro aan de bewoners verkopen. Dit was niet haalbaar want de bank wilde dit bedrag niet financieren. Na een goede onderhandeling met de gemeente kon er circa 200.000 euro van de verkoopprijs af. De bank wilde hen met een hypotheek  tegemoet komen, echter dan wel met inbreng eigen kapitaal.

De buurtbewoners zaten met de handen in het haar en wisten niet hoe ze aan aanvullend kapitaal konden komen. Er werd een stichting en een coöperatie opgericht. De coöperatie organiseerde  het financiële beheer en werd een crowdfunding gehouden onder buurtbewoners en in de directe omgeving. Het resultaat was fantastisch, er werd 75.000 euro opgehaald.

Buurtbewoners investeerden hierna bijvoorbeeld 100 euro en kregen daarvoor een certificaat. In ruil voor dit certificaat was de afspraak dat de investering na 5 jaar met 3% rente per jaar afbetaald zou worden. Bewoners werden door dit certificaat aandeelhouders van het wijkcentrum. Naast dat bewoners aandeelhouders werden, werden de bewoners meer betrokken bij het wijkcentrum, denk hierbij aan het houden van verjaardagsfeestjes in het wijkcentrum. Zo was iedereen tevreden, bleef het wijkcentrum behouden en waren de buurt en haar bewoners betrokken in dit proces.

Deze manieren van betrokkenheid dragen dan ook bij aan de exploitatie van het wijkcentrum. De aandeelhouders hadden daarentegen geen zeggenschap over het wijkcentrum maar waren wel meer betrokken. Enige tijd later werd opnieuw een crowdfunding gehouden en 25.000 euro opgehaald voor onderhoud. Daarnaast vinden er 2 keer per jaar gesprekken plaats met de vrijwilligers/ buurtbewoners over mogelijk ideeën en met de gemeente over het beleid.

Voorwaarden c.q. ingrediënten tot een goed plan

✓ Goed bestuur en circa 40 vrijwilligers;

✓ Goed vrijwilligersbeleid, goed luisteren, open de dialoog aan en laat ze hun kwaliteit benutten;

✓ Goed exploitatiemodel met commerciële en maatschappelijke tarieven;

✓ Goed administratief beheer;

✓ Goed ICT beheer;

✓ Goede website en PR, maak gebruik van de lokale bladen en media;

✓ Goed onderhoudsplan, reservering maken voor het onderhoud;

✓ Geld in kas voor het betalen van de belastingen ,zoals grondbelasting en onderhoud.

 

Bent u na het lezen benieuwd naar de mogelijkheden voor uw wijk? Denk hierbij aan het opzetten van bewonersinitiatieven, diversiteit bij bewonersorganisaties. Of dialoogsessies over complexe woon gerelateerde onderwerpen tot aan een bus event naar landelijke kennisbijeenkomsten. Ik sta tot uw dienst!

Sabo Advies Bewonersparticipatie staat voor zeggenschap, inspraak en gelijkwaardigheid.

Laat een reactie achter