-->
Wilt u échte verandering? Dan is nu de tijd daar om de traditionele inspraakavonden voorgoed de prullenmand in te gooien!

Wilt u échte verandering? Dan is nu de tijd daar om de traditionele inspraakavonden voorgoed de prullenmand in te gooien!

In 2018 posten wij dit verhaal op onze website. Vandaag constateren wij dat dit artikel nog steeds actueel is en brengen het opnieuw om deze reden onder de aandacht., met een extra verwijzing naar dit artikel op 23 december gepubliceerd in Het Parool. 

Bestuurders en inwoners oordelen keihard over bestuur Amsterdam | Het Parool

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Wilt u als Gemeente de participatiegraad verhogen, dan is nu de tijd om de aanpak drastisch te veranderen!

En laat het nu zo zijn dat de bewoners dit ook willen, dus tijd voor een positieve verandering die voor beiden partijen de gewenste vruchten zal afwerpen. En laten we eerlijk wezen, de Omgevingswet komt eraan, dus tijd voor actie.

Hoe verloopt zo een traditionele inspraakavond dan?

Het klinkt u vast bekend, bewoners mogen veelal luisteren terwijl de gemeente voornamelijk aan het woord is. Het is dan ook weinig interactief. Dan is er aan het eind de mogelijkheid tot het stellen van vragen en soms de mogelijkheid om rond een maquette te staan en dan zit de avond er weer op.

Tevredenheid?

De Gemeente heeft een aantal punten opgehaald, zijn vooraf ingevulde taak volbracht en gaat tevreden naar huis.

Terwijl de bewoner onzeker is en is overgelaten aan wat gaat komen. Niet snel erna trekt de bewoner dan ook de conclusie dat het inspraak traject is afgesloten zonder zelf écht iets te hebben kunnen inbrengen. Dit is zo ontzettend jammer want bewoners zijn ervaringsdeskundige en zitten vol met goede ideeën, mits ze maar gehoord worden. Dus spreken wij niet van een win-win situatie maar een verlies voor beiden partijen en op de lange termijn resulteert dit in ontevredenheid in beiden kampen. En wat is er nu fijner dan tevreden bewoners aan te horen?

Onderzoek

Volgens diverse onderzoeken blijkt dat de gemeente het prettig vindt om traditionele inspraakavonden in te zetten. Terwijl dit helemaal niet leidt tot tevreden en betrokken bewoners. Het is belangrijk bewoners in een vroeg stadium te betrekken en hun bevindingen mee te nemen in de besluitvormingproces. Zie hier het onderzoek van Notubiz over hoe raadsleden denken over burgerparticipatie. De uitkomsten van het onderzoek hebben een uitgebreid rapport opgeleverd. De onderzoeksresultaten volgen uit een grootschalig onderzoek onder alle politici en volksvertegenwoordigers in Nederland. Het onderzoek is in totaal door 1.891 bestuurders ingevuld, waaronder 1.248 raadsleden.

 

Hoe verander je de gedachtegang van traditioneel naar meer interactief met betrokkenheid van de bewoners?

Hoop aan de horizon! Een aantal jaar geleden is een initiatief Ruimte voor initiatieven door gemeente Amsterdam gestart. Ambtenaren en initiatiefnemers wisselen hier regelmatig kennis uit de praktijk uit. Dit betekent dat het bewustwordingsproces bij een deel is gestart. Dit is een positieve ontwikkeling maar het gaat nog niet snel genoeg zie  website RvL.

Lees hier RvL oplossingsteams pdf over de inhoud van zo een bijeenkomst van oplossingsteams en krijg een goede impressie van de inhoud en mogelijkheden.

Conclusie?

Er zijn tal van manieren om de aanpak te organiseren, maar ga vooral de uitdaging van het veranderingsproces aan en start een experiment. Neem de eerste stap en neem uw collega’s hierin mee! Doe eens gek en draai eens die participatieladder op zijn kop. “Als overheid wil je de burger betrekken, ideeën ophalen en draagvlak creëren. En via de participatieladder maak je inzichtelijk in welke mate dit gebeurt. Maar is de manier waarop we ernaar kijken eigenlijk wel logisch?”, aldus Menno Spaan, Adviseur Haagse Beek. Lees hier het volledige artikel en doe er uw voordeel mee.

Wat gebeurt er als je als Gemeente dat niet doet?

Dan wordt er aan een anonieme stad gebouwd. Dit is een stad welke van niemand is en niemand zich verantwoordelijk voor voelt. En dat is kostbaar in het beheer en handhaving. Gemeente U bouwt aan een anonieme stad! Maar daar gaan wij u bij helpen om vanaf te komen. Wees niet bang voor bewoners met veel wensen, wees niet bang voor bewoners met onvoldoende visie of geen kunde want zij zijn ervaringsdeskundige en u kunt gezamenlijk optrekken. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat bewoners geen gouden kranen wensen, maar graag hun expertise zien terugkomen in de plannen.  Bent u dan bang dat er fouten worden gemaakt? Ja, waarschijnlijk wel en die fouten maakt u nu ook dus u verliest er niks op. Stel u daarvoor open en er gaat een wereld voor u open.

De architecte Arna Mackic stelt dat ‘inclusiviteit’ de ambitie moet zijn van de ontwerpers van een stad.  Zie hier haar krachtige video boodschap. Een aanrader om te kijken.

Sabo helpt u bij het bouwen aan een herkenbare stad. Sabo is van het anders denken maar gaat voor een gelijkwaardige en constructieve dialoog.

Sabo Advies Bewonersparticipatie staat voor zeggenschap, inspraak en gelijkwaardigheid.

www.saboadvies.nl

Eén reactie

  1. Donna Tjin Kam Jet schreef:

    Het is een mooi artikel en ik ben iemand die de gebiedsplannen leest voor ik een initiatief indien en dit ook ging inspreken maar als ze jou opzij willen schuiven vinden ze altijd een uitweg in mijn geval hebben ze na mijn inspraak de stem van West opgericht waar ik weer mijn initiatief moest promoten om dan te horen dat het niet Door kan gaan. Weer jaren voor niets naar alle bijeenkomsten en vergaderingen geweest

Laat een reactie achter