-->

Nieuwsflits Betondorp

betondorp

Bron: Googlemaps

Hoe woon je als huurders en kopers goed samen? Je wilt het ongeveer hetzelfde, maar je rechten zijn anders. Stadgenoot en Huurgenoot zijn een pilot gestart in zeven complexen verdeeld over de stad. In dit proefproject wordt geëxperimenteerd met de zeggenschap van huurders. In een blok van 176 woningen in de Betondorp is de zeggenschap van huurders bij de verkoop van de woningen formeel niet in de splitsingsakte geregeld. In Betondorp was het volgende blok geselecteerd voor de pilot: Tuinbouwstraat 20-158, Weidestraat 14-18,  Weidestraat 17-21, Veeteeltstraat 19-115, Akkerstraat 23-29, Akkerstraat 24-30, Karnstraat 1-12. Hier zijn een actieve bewonerscommissie en VvE-bestuur.

 

De bewonerscommissie

20151204_143152De bewonerscommissie bestaat uit drie senioren, bekend van het organiseren van sociale activiteiten zoals een ontmoetingsbankjes voor ouderen, Repair Cafe en Groetje Groen. Groetje Groen project is verschillende bloembakken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen tuinieren. De commissie maakt zich zorgen over de continuïteit van de bewonerscommissie, omdat leegkomende woningen worden verkocht. Ook is het werven van nieuwe leden onder de huidige huurders lastig. De commissie ziet graag een actieve groep van huurders en eigenaren en wil optrekken met andere VvE-besturen in Betondorp. De communicatie tussen Stadgenoot en de commissie verloopt moeizaam en de commissie wil erkenning voor hun werk en gelijkwaardigheid in de relatie.

Het VvE-bestuur

Het bestuur bestaat uit circa zeven eigenaren, die bijna maandelijks overleggen omdat er veel op onderhoudsgebied speelt. Het bestuur heeft zowel technisch als financiële bemoeienis, door aanvullende onderzoeken in te zetten. Zij houden zich actief met de meerjarige onderhoudsbegroting bezig, omdat zij dat als hun verantwoordelijkheid zien.

Het bestuur had tot de Pro Action bijeenkomst voornamelijk overleg met eigenaren en niet met huurders. Ze wilden wel via email communiceren, maar zij hadden geen emailadressen van huurders. Daarvoor waren ze afhankelijk van de inzet van Stadgenoot. Ze gebruiken social media zoals facebook en whatsapp, maar er is geen nieuwsbrief.

Het bestuur wil huurders betrekken, maar de primaire taken van een VvE moeten gescheiden blijven van de gemeenschappelijke bewonerszaken als leefomgeving en de gemeenschappelijke tuin. Daarbij willen ze graag inbreng van huurders. Stadgenoot liet volgens het bestuur veel aan de particuliere eigenaren over, maar was wel nodig bij de gemeenschappelijke acties. Door gebrek aan actieve inmenging van Stadgenoot besloot het bestuur niet aan deze pilot deel te nemen en deelname van het bestuur was cruciaal om het onderzoek te doen. Het onderzoek in Betondorp heeft daarom een andere aanpak gekregen.

“We hebben sterk het gevoel dat Stadgenoot stuurt op financiën. Stel we doen een bepaald voorstel en steken daar veel moeite en tijd in om het voor elkaar te krijgen dan heb je kans dat Stadgenoot ons op de ALV onderuit kan halen met haar meerderheidsstem. Het kan natuurlijk meevallen, maar dan is vooroverleg gewenst.” (Quote bestuurslid)

 

Een andere aanpak

20160419_180911Vanwege de gevoeligheden tussen de Bewonerscommissie en Stadgenoot heef
t Sabo met hen een aparte Pro Action sessie gehouden. Deze meeting is goed ontvangen. De gebiedsbeheerder gereageerde op de zorgen en stelde voor om samen met Sabo en de Bewonerscommissie in gesprek te gaan. Dat gebeurde 25 juli. Ze spraken wederzijdse verwachtingen uit over drie thema’s “Communicatie”, “Overlegstructuur” en “Informele taken van de bewonerscommissie” en bewoners konden hun wensen uitspreken. Aan de hand van deze wensen zijn concrete afspraken voor de komende jaren gemaakt.

Algemene Leden Vergadering

Op 23 mei was de Algemene Leden Vergadering van Betondorp. Circa 35 eigenaren waren bij de ALV aanwezig. Sabo observeerde en kreeg 10 minuten spreektijd. De eigenaren wilden meer weten over de rol van een bewonerscommissie. Sabo vertelde dat er ook gemengde samenwerkingsvormen mogelijk zijn. Een aantal eigenaren dacht bijvoorbeeld aan een gemeenschappelijke tuincommissie. Sabo stelde voor een enquête te verspreiden.

Enquête

Vier eigenaren hebben de enquête ingevuld. Belangrijkste resultaat: de eigenaren vinden dat een bewonerscommissie voor huurders en eigenaren is en een eigenaar wilde daar wel in gaan zitten.

Aanbevelingen

Sabo Advies Bewonersparticipatie heeft, met de input van bewoners, voorlopige aanbevelingen aan Huurgenoot en Stadgenoot gedaan. In november worden de definitieve aanbevelingen gegeven en kunnen vervolgacties worden ingezet.

  • Nieuwe werkvormen introduceren om bewoners te betrekken
  • Het werven en trainen van leden van bewonerscommissies
  • Bewoners meer meenemen bij beleidsveranderingen van Stadgenoot
  • Jaarlijks gezamenlijk overleg organiseren tussen BC en VvE
  • Vooroverleg organiseren voor individuele huurders en eigenaren voorafgaand aan een ALV
  • Best practices van dit ervaren VvE-bestuur gebruiken (kruisbestuiving)
  • Emailadressen uitwisselen

Slot

Namens Sabo Advies Bewonersparticipatie danken wij u voor uw bijdrage en actieve inzet. Voor vragen kunt u mailen naar info@saboadvies.nl.

Laat een reactie achter