-->
Van verstoorde relatie met gemeente Amsterdam naar een vruchtbare samenwerking

Van verstoorde relatie met gemeente Amsterdam naar een vruchtbare samenwerking

De gemeente Amsterdam en het bewonerscollectief Hart voor de K-buurt willen graag met elkaar samenwerken. Omdat de relatie tussen de bewonersgroep Hart van de K-buurt en de gemeente verstoord is, hebben de partijen om een aantal luchtklaarsessies gevraagd. Deze verstoorde relatie is ontstaan door diverse gebeurtenissen in het verleden. Sabo verzorgde namens Stichting !WOON deze sessies, zodat de neuzen dezelfde kant op zouden staan.

 

De participatiestaking

In 2018 werd, mede uit ontevredenheid over het gebrek aan stedenbouwkundige meebeslismomenten een participatiestaking uitgeroepen. De bewoners voelden zich onvoldoende gehoord. K-buurtbewoners en de gemeente stonden lijnrecht tegenover elkaar. De behoefte aan een ‘luchtklaarsessie’ was groot.

 

Wat is Hart voor de K-buurt?

Het bewonerscollectief Hart voor de K-buurt zet in op het versterken van de onderlinge contacten en het samen beter maken van de buurt. Het motto is dan ook om minder samen te praten over doen, maar samen problemen aan te pakken en door samen aan een gemeenschappelijk doel te werken daarmee de participatie te verbeteren en relaties en betrokkenheid te bouwen in de buurt.

 

Thema’s  

We lichtten het verhaal achter de participatiestaking vanuit de invalshoeken van de gemeente en Hart van de K-buurt toe. De verschillende perspectieven werden helder voor elkaar. Soms was er onduidelijkheid vanwege de verschillende instapmomenten in het proces. Om elkaars perspectief beter te begrijpen, gingen wij dieper in op de knelpunten en spanningsvelden. Zo benoemden beide partijen waar zij gedurende het proces tegenaan liepen en wat dat voor hen betekende. Al gauw kwam naar voren dat ‘we misschien naar elkaar geluisterd hebben, maar elkaar niet hebben gehoord’ (quote Ellen Nieuweboer Projectdirecteur bij gemeente Amsterdam). Verder kwamen 7 thema’s die de spanningsvelden betroffen, sterk naar boven.

 

Thema Voorbeeld
1. Vertrouwen wantrouwen vanuit de overheid dat bewoners alleen voor privébelangen opkomen
2. Houding stijl van samenwerking en begrip over en weer
3. Aanpak de sociale wens versus de fysieke opdracht
4. Empoweren bewoners in hun kracht zetten
5. Tijd het stadsdeel vindt dat er stappen gemaakt moeten worden en bewoners vinden dat er stappen onder tijdsdruk overgeslagen worden.
6. Belangen visie van diverse belangen in kaart brengen
7. Gehoord worden het merendeel uit de buurt wordt niet gehoord, slechts de usual suspects

 

Wel luisteren, maar niet elkaar horen

Door middel van de luchtklaarsessies werd het duidelijk waar de frictie zat, namelijk het gebrek aan inspraak en beslismomenten van de bewoners over de inrichting van hun eigen woonomgeving.

 

Resultaten

De geleerde lessen (lessons learned) van de K-buurt tonen aan dat vernieuwende participatie tijd, afstemming tussen de verschillende afdelingen van de gemeente en ruimte voor bewoners nodig heeft om beslissingen te kunnen maken. Door de frictie in beeld te brengen, en het klaren van de lucht kon er met een open houding worden samengewerkt. Het heeft ertoe geleid dat de bewoners ruimte voor zeggenschap in het stedenbouwkundig plan hebben gekregen en dat de samenwerking gelijkwaardig is geworden. De buurt is meer in de lead is om plannen te maken. Met de voorkennis van de gebeurtenissen rond de K-buurt hebben bewoners en de gemeente lering getrokken voor een onderzoek naar (vernieuwende) participatie in de H-buurt en ruimte voor zeggenschap in andere buurten.

Quote van Mike Brantjes- initiatiefnemer Hart voor de K-buurt

Sabo heeft twee partijen die ver uit elkaar stonden bij elkaar weten te brengen. Een ambtelijk team en een bewonergroep zijn samen ''in therapie'' gegaan en dat heeft geholpen. De doorbraak kwam volgens mij toen duidelijk werd dat we het niet deden ''om het dwars liggen'' maar echt een andere aanpak voorstonden die de buurt beter zou maken. Naast de geweldige therapie sessie was het ook niet gelukt als ook niet beide groepen zich kwetsbaar hadden opgesteld, en naast woorden, vanaf het begin echt een open mind hadden ook echt te veranderen en een andere opstelling te nemen en elkaar te gaan ondersteunen. Kunnen, willen en vooral ook echt doen. Nu dat gebeurd is zijn we een spannend experiment begonnen voor Amsterdam, met een heel andere samenwerking voor het realiseren van de buurt van de toekomst.

Impressie

Vergelijkbare Projecten

Benieuwd wat we nog meer voor anderen hebben kunnen betekenen?