-->
Samen deuren openen naar de toekomst

Samen deuren openen naar de toekomst

Daar gingen we weer! Sabo Advies bewonersparticipatie mocht ook de beleidsdagen van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) begeleiden. Aandacht ging onder meer uit naar zaken als vergrijzing, duurzaamheid en veranderende woonwensen van huurders.

 

Samenwerking en versterking

Saskia Bosnie van Sabo Advies en Henri Zegers van stichting !WOON begeleidden samen ook dit jaar weer de beleidsdagen van de SHY. SHY is een samenwerkingsverband van vijf lokale huurderorganisaties van woningcorporatie Ymere uit: Amsterdam, Haarlem, Almere, Haarlemmermeer en Weesp en de Gooise meren. Zij overleggen op directieniveau met de woningcorporatie.

 

Blik op toekomst

Het waren intensieve en leerzame dagen in het rustgevende Noordwijk. “De stranddagen waren fantastisch. Om een meerjarenbeleidsplan te maken, hebben we gefilosofeerd over de toekomst. Gezamenlijk bepaalden we welke thema’s de komende jaren belangrijk zijn en bijdragen aan het voortbestaan van de SHY. Dat zijn: wonen en zorg, woonwensen en duurzaamheid.”

 

Leefbaarheid

Het bestuur van de huurdersorganisaties overlegt minimaal vijf keer per jaar met de directieraad van Ymere over huurbeleid, huurverhoging en jaar- en beleidsplannen. Speciale aandacht ging uit naar vergrijzing en duurzaamheid. Maar duurzaamheid en betaalbaarheid zitten elkaar in de weg, constateerden de belangenbehartigers: laat de overheid ook meebetalen. En let op: leefbaarheid in buurten valt net zo goed onder het thema duurzaamheid.

 

Digibeten

Woonwensen van huurders kunnen veranderen. Zorg dus voor flexibele woonvormen die voor verschillende leefstijlen geschikt gemaakt kunnen worden, dat bevordert de doorstroming. Denk bij woonruimteverdeling ook aan digibeten, mensen die digitaal minder vaardig zijn. Informatie over de verdeling van woonruimte moet ook voor hen toegankelijk zijn.

 

Sterk

De SHY is een betrouwbare overlegpartner, een inhoudelijke sterke belangenbehartiger met een schat aan ervaring. De bestuursleden van SHY verdienen een pluim voor hun jarenlange, onbaatzuchtige inzet, vindt Sabo. Maar er zou wel wat vers bloed bij mogen. “Het is belangrijk dat een nieuwe generatie opstaat om én op lokaal én op regionaal niveau gesprekspartner van de woningcorporatie te zijn. Sluit je als huurders aan bij een lokale organisatie om de overkoepelende organisatie te versterken.”

Impressie

Vergelijkbare Projecten

Benieuwd wat we nog meer voor anderen hebben kunnen betekenen?