-->
Huurders van woningbouwcorporatie Ymere stap verder met beleid

Huurders van woningbouwcorporatie Ymere stap verder met beleid

Hoe gaan we om met leefbaarheid, polarisatie, kleine en meergeneratiewoningen, tijdelijke contracten en participatie? Zomaar wat thema’s die voorbijkwamen in de drie dagen durende workshop van de Huurders Ymere Amsterdam (HYA). Stichting !WOON en Sabo Advies bewonersparticipatie gaven voor de derde keer mede vorm aan deze interactieve sessies. Lees hier ook het jaarverslag 2019 van de HYA.

 

De beleidsdagen

De stranddagen in Egmond aan Zee zitten er weer op voor Saskia Bosnie van Sabo Advies en Pleuni Koopman van stichting !WOON. Samen organiseerden ze in september een workshop van drie dagen. “Het waren lange en intensieve dagen, maar het was geweldig om te zien hoe actieve en gepassioneerde bestuursleden concreet vormgaven aan het meerjarenbeleids- en werkplan.”

 

Wat is HYA?

De HYA is de belangenbehartiger van alle Amsterdamse huurders van woningbouwcorporatie Ymere en een van de vijf huurdersorganisaties van Ymere in de Metropoolregio Amsterdam. Ze ondersteunen bewonerscommissies en stimuleren huurders actief te worden en zich te verenigen. De commissies zijn hun achterban

 

Thema’s  

Thema’s die aan bod kwamen: wat is de route van een klacht en hoe kan die beter verlopen? Ook de eigen organisatie van de HYA kwam aan bod. Wat voor organisatie willen we zijn? Hoe werken we samen met het dagelijks en algemeen bestuur? Hoe communiceren we? “Om het zo concreet mogelijk te maken, gebruikten we creatieve werkvormen en discussieerden we volop.”

 

Sterkte en zwakte

Een mooi instrument om een stap verder te komen is de SWOT-analyse, die naar sterktes en zwaktes kijkt. “Dit jaar gingen we in op hoe de HYA hun inspraak zo sterk en slagvaardig mogelijk kan maken. En hoe huurders mee te nemen in zaken die spelen.”

 

Resultaten

“Het waren weer drie inspirerende dagen, waar we mooie resultaten hebben geboekt. Door corona hebben we onze digitale mogelijkheden uitgebreid en kon een bestuurslid online met alle werkvormen meedoen. Volgens ons gingen de bestuursleden erg tevreden naar huis. Al voor de derde keer mocht Sabo, in opdracht van stichting !WOON, de beleidsdagen mede vormgeven. Onze twee organisaties vullen elkaar mooi aan.”

 

Jaarverslag

Elk jaar brengt HYA een jaarverslag uit, waarin HYA terugblikt op het afgelopen jaar en verantwoording aflegt.  HYA heeft het afgelopen jaar veel nieuwe aspirant-bestuursleden mogen verwelkomen. En is daarmee enorm gegroeid. De bestuursleden hebben hard aan de verankering van allerlei interne en externe processen gewerkt. Bekijk dit Jaarverslag 2019: We zijn gegroeid – Huurders Ymere Amsterdam

Impressie