-->
Vechtstraat, onderhoud vanwege vocht-en zwamproblemen

Vechtstraat, onderhoud vanwege vocht-en zwamproblemen

De herstelwerkzaamheden van 12 woningen en 1 bedrijfsruimte van de Alliantie duurden van januari 2019 t/m juni 2020. Samenwerkingspartners: de Alliantie, bouwer BV Intersell en Sabo. Wij voerden namens Intersell de bewonersondersteuning en communicatie uit.

 

Probleem

Huurders in de Vechtstraat hadden last van optrekkend vocht en zwammen op hun vloeren in badkamer, keuken en toilet. De vloeren waren door de zwammen verrot, in sommige kruipruimtes was sprake van asbest. De Alliantie ging over tot noodzakelijk groot onderhoud, soms tot het compleet vervangen van de vloer en een inbouwpakket voor badkamer, keuken en toilet.

 

Uitdaging: organiseren logeer- en rustwoning 

Na inspectie van de kruipruimte (wel of geen asbest en de mate van houtrot) werd vastgesteld welke herstelwerkzaamheden per woning nodig waren. Dat varieerde van een paar werkdagen, oplopend tot ruim 10 werkweken. De ene bewoner moest tijdelijk het huis uit, een ander kon gewoon in zijn woning blijven. Het regelen en inrichten van de logeer- en rustwoningen namen wij voor onze rekening. We hebben er een aparte dienst voor in het leven geroepen: Sabo Living     

 

Rol Sabo: bewonersprofielen

Ondanks het relatief klein aantal huishoudens, bleek de intensiteit van bewonersbegeleiding relatief hoog. Dat kwam door de grote hoeveelheid huishoudens met zorgindicaties, specifieke omstandigheden en de aanwezigheid van zorgprofessionals en mantelzorgers. We leerden dat het belangrijk is om van tevoren goed in kaart te brengen wanneer huurders extra zorg nodig hebben. We maken tegenwoordig zorgprofielen, geven er in huisbezoeken extra aandacht aan en schrijven vervolgens een begeleidingsplan op maat.

 

Communicatie op maat

Maatwerk is ook van belang bij de communicatie met ouderen, kwetsbare mensen en degenen die (veel) zorg nodig hebben. Want zij zijn via nieuwe media en digitale communicatie niet altijd goed bereikbaar. Om dit te ondervangen, maken we een stappenplan in de vorm van een papieren brochure.

 

Klanttevredenheid

Hoe hebben bewoners onze gezamenlijke aanpak (van Intersell en Sabo Advies) ervaren? Waren we goed bereikbaar? Als ze gebruik maakten van de logeerwoning: was alles netjes en schoon? Ruim 80 procent van de bewoners was tevreden over de uitgevoerde werkzaamheden. Relatief veel mensen waren blij met hun gerepareerde vloer in badkamer, keuken en toilet. Al met al gaven de huurders de werkzaamheden, de communicatie en coördinatie als totaal eindcijfer een mooie 7.

 

Quote van bewoner

"Het is goed. Vroeger was het heel vies en met veel schimmel. Nu is de grond veel beter en schoner"

Impressie