-->
Nieuw Ceram, noodzakelijk onderhoud aan 133 huurwoningen van de Alliantie in de Indische Buurt.

Nieuw Ceram, noodzakelijk onderhoud aan 133 huurwoningen van de Alliantie in de Indische Buurt.

De werkzaamheden duurden van juni 2018 t/m september 2019. Samenwerkingspartners: de Alliantie, bouwer BV Intersell en Sabo. Wij voerden namens Intersell de bewonersondersteuning en communicatie uit.

 

Probleem

De woningen kampten met schimmel en vocht en waren slecht geïsoleerd. De installaties waren verouderd. Ook aan de buitenkant was er sprake van achterstallig onderhoud. Het onderhoud gebeurde in vier fases en duurde per woning ongeveer drie tot vier weken. Tijdens de werkzaamheden bleven de bewoners in hun woningen. Daarom plaatste de bouwer stofschotten en plastic foliewanden voor afscherming. Om even uit de geluids- en stofoverlast te zijn, regelde Sabo met de Alliantie een rustwoning waar bewoners overdag even konden uitpuffen of een logeerwoning om langer in te verblijven.

 

Uitdagingen

Bij de start van dit project was er sprake van wantrouwen tussen bewoners en hun verhuurder. Bewoners hadden naar eigen zeggen lang op de onderhoudsmaatregelingen moeten wachten. We hebben daarom veel tijd besteed aan het bellen (verschillende belrondes), mailen en Whatsappen om afspraken te maken voor een huisbezoek. Een tweede uitdaging was de diversiteit aan bewoners met diverse talen. Dat konden wij op verschillende manieren goed ondervangen. Een derde uitdaging was het afstemmen van de bouwplanning met de planning van de huurders. We zochten voortdurend naar een balans tussen het uitvoeren van de werkzaamheden en het goed informeren van bewoners. Het kostte Intersell veel inventiviteit om de definitieve planning te maken met de 133 huishoudens, omdat dit een groot project is. Allemaal met hun eigen ritme, tempo en tijdsindeling.

 

Huisbezoeken

Waarom besteedden we zoveel tijd aan de huisbezoeken? We vinden het komen ‘achter de voordeur’ belangrijk om de afstand tussen opdrachtgever en klant te verkleinen. Zo kom je meer te weten over ieders persoonlijke leefomstandigheden en wordt duidelijk welke huishoudens meer zorg en hulp nodig hebben. Dat waren er veel in dit project. Ook sprak een aantal bewoners noch Nederlands noch Engels, we losten het op door familieleden te laten tolken.

 

Rol Sabo: communiceren en verbinden

We signaleerden in dit project onduidelijkheden en misverstanden tussen bewoners, sociaal maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en bouwbedrijven. Als intermediair en verbinder proberen we dat zo goed mogelijk op te lossen. We gebruikten verschillende methodes en communicatiemiddelen. Naast het bellen en de huisbezoeken organiseerden en verzorgden we bewonersbijeenkomsten en -brieven en maar liefst vijf nieuwsbrieven. Een vondst bleek het werken met afbeeldingen en een stappenplan. Bovendien gebruikten we de modelwoning in de wijk als kantoor, daar hielden we wekelijkse spreekuren en gaven rondleidingen.

 

Klanttevredenheid

Na afloop van een project houden we altijd een klanttevredenheidsonderzoek. Zo leren we wat goed ging en wat nog beter kan. Voor Nieuw Ceram kreeg het samenwerkingsverband van BV Intersell en Sabo het rapportcijfer 7, 7. Geen slechte score, want er was nogal wat wantrouwen in het begin. We zijn er trots op dat we dat met zijn allen hebben weten om te buigen naar vertrouwen.

Quote van bewoner

“Mijn man en ik gingen naar ons werk. Als we terugkwamen, waren de werklui alweer weg. Het was erg fijn dat er rekening met ons werd gehouden. Zo konden we bijvoorbeeld de sleutel afgeven, waardoor ons werk gewoon door kon gaan. Ik ben echt tevreden over hoe het is gegaan. En ook over hoe het er nu uit ziet.”

Impressie