-->
Kracht bewoners uitgangspunt voor herontwikkeling Holendrecht

Kracht bewoners uitgangspunt voor herontwikkeling Holendrecht

In gesprek gaan met buurtbewoners en onderzoeken wat zij nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Dat soort klussen doet Sabo graag. In opdracht van de gemeente Amsterdam, Eigen Haard, Wonam en Hoorne Vastgoed deed Sabo Advies samen met Bureau de Hamvraag een Buurtstudie naar de versterking van de sociaal-economische positie van bewoners in Holendrecht. Kijk hier ook de video.

De buurtstudie, van juli t/m december 2020, richt zich op Holendrecht-West en de mogelijke herontwikkeling van het centrumgebied. Holendrecht-Oost en de omgeving van Holendrecht en Amstel III worden meegenomen als invloed gebied. De centrale vraag: hoe kunnen we de kracht van Holendrecht als uitgangspunt nemen om de buurt te versterken en het centrumgebied mogelijk te herontwikkelen?

Meedelen in groei

De Holendrechters waren blij met de aandacht voor herontwikkeling van hun buurt, maar waren beducht dat er met hun wensen en ideeën geen rekening gehouden zou worden. “Zij willen ook meedelen in de groei en ontwikkeling van Holendrecht. Wij hebben daarom in ons onderzoek nadrukkelijk aan de bewoners en ondernemers gevraagd wat hun wensen waren en hun kennis over de wijk meegenomen”, vertelt Saskia Bosnie van Sabo.

Saamhorigheid

“Bewoners noemen Holendrecht net een klein dorp”, zegt Bosnie. “Bij alles wat we zagen en hoorden, stonden saamhorigheid, verbondenheid en het zorgen voor elkaar voorop. Dat is de kracht van de buurt.”

De buurtstudie constateert dat het benoemen, zichtbaar maken en versterken van de aanwezige, maar soms nog verborgen kracht, de weg is naar de sociaal-economische versterking van de buurt. “Als deze kracht wordt omarmd bij de herontwikkeling groeit Holendrecht verder tot de unieke buurt die zichzelf kan dragen.”

Holendrecht in cijfers

Holendrecht telt bijna 10.000 inwoners, het grootste deel woont in Holendrecht-West en daar is meer dan een kwart van de bewoners jonger dan 17 jaar. In Holendrecht-Oost is juist een derde van de bevolking ouder dan 65 jaar. De wijk bestaat uit bijna 4.300 woningen, 75 procent is sociale huur, in Holendrecht-West is dit zelfs 92 procent. Een meerderheid van de bewoners, ruim drie vierde, heeft een migratie-achtergrond. De wijk heeft vijf bewoners- of ondernemerscollectieven die zich hard maken voor hun buurt.

Ondernemen

Holendrecht heeft een relatief sterk netwerk van ondernemers, actieve vrijwilligers en initiatiefnemers. Soms zijn het wijkprofessionals en -vrijwilligers, denk aan initiatiefnemers van buurtprojecten en stichtingen. Soms zijn het zzp’ers die cursussen of trainingen aanbieden. Een andere keer bestaat het netwerk ook uit buren die elkaar helpen bij het vertalen van een brief of het doen van een boodschap.

Portretten en video

Fotograaf en filmmaker Paco Núñez heeft een serie portretten van ondernemers Brochure Ondernemend Holendrecht en een video gemaakt. Hij sprak met ze over wat zij nodig hadden om goed te kunnen ondernemen en werken. Kadija Kabba verwerkte de gedachten van de ondernemers in een podcast.

Nieuwe woningen

Eigen Haard, Wonam, Hoorne Vastgoed en de gemeente onderzochten ook de haalbaarheid en kansen voor herontwikkeling van het centrumgebied. Zij zien in Holendrecht-West een mogelijkheid voor het toevoegen van 1.000 tot 1.200 nieuwe woningen.

Levendig centrumgebied

In een enquête lieten bewoners weten graag een levendig centrum te willen. Groter, ruimtelijker ingericht, netter, gezelliger en een meer gevarieerd winkel- en horeca-aanbod. De bibliotheek stond met stip op 1 bij maatschappelijke en dienstverlenende voorzieningen, gevolgd door sport- en beautyvoorzieningen. Een bewoner: “Geen tochtstraat, maar een centrum met een hart. Een plein met bankjes, fonteintje en een politiebureautje.”

Buitenexpo

Op het Holendrechtplein worden de portretten levensgroot tentoongesteld. Deze buitenexpositie is van woensdag 9 juni tot vrijdag 30 juli 2021 vrij te bezichtigen.

Impressie