Iets nieuws
horen?

Tafeldiscussie over de Bijlmer (over) 50 jaar, het Stadsdeel dat zich continu heeft ontwikkeld van achterstandwijk tot hip bruisend stadsdeel!

Op 28 november jl. was Saskia Bosnie één van de negen sprekers in Pakhuis de Zwijger. De avond stond in het teken van 50 jaar Bijlmer en hoe kan de verbinding met de rest van Amsterdam worden gelegd. Het programma was net als het Stadsdeel zelf divers en inhoudelijk erg goed opgebouwd.

In dit artikel staan een aantal highlights van de avond met verwijzingen naar de video opname van deze avond. De video, het programma en de sprekers treft u hier.

Welke uitdagingen en kansen liggen er dan?

Waar liggen de uitdagingen bij het ontwikkelen van het gebied Amstel III? In het programma werden diverse zaken benoemd als diversiteit, een spannend DNA, de relatie tussen de stad Amsterdam en stadsdeel Zuidoost, fysieke veranderingen die in aantocht zijn, het anders ontwikkelen. Placemaking, het verbinden van en de bewoners op een intrinsieke wijze betrekken in dit proces. Onderwijs een impuls geven, werkgelegenheid creëren, kortom kansen voor iedereen! De grote uitdaging hierin zit hem met name hoe je de bewoners van de Bijlmer kan laten profiteren van deze ontwikkelingen.  Dit kan enkel door in gesprek te blijven gaan met de huidige bewoners.

Waar kan je aan denken in dit proces?

  • Amstel III moet een verbinding met de buurt Holendrecht gaan leggen en het bestaand spoor moet de ruggengraad worden in plaats van een fysieke scheiding;
  • De gemeente gaat zorgen dat er aantrekkelijke parken en openbare ruimte komen;
  • Een betere verdeling tussen sociale huur en studenten huur gelegenheden;
  • Goedkopere bedrijfsruimte realiseren voor ondernemers.

Hoe zit het met de werkgelegenheid in de Bijlmer?

Hier wordt veel informatie over uitgewisseld. Stadsdeel Zuidoost stimuleert om ruim honderd jongeren uit Zuidoost aan een baan te helpen. Het is een mooi initiatief maar er liggen ook nog veel knelpunten. Ondanks dat het Arenagebied hèt economisch centrum is van Nederland is er een werkeloosheidsratio van 31 procent in Zuidoost, deze moet omlaag.

Er wordt gesproken met VAZO lokale arbeidspool waar vraag en aanbod bij elkaar komt: AMC, hotels, en de lokale arbeidsmarkt. Met eigenaren is een buurtvisie gemaakt. Er liggen veel plannen maar hoe voer je deze uit in de praktijk. Hoe maak je van de uitdagingen kansen en zet je ze om in werkbare oplossingen.

Lees meer over de tafeldiscussie

lees meer

Sabo, Advies voor Bewonersparticipatie

Sabo slaat bruggen tussen bewoners en woningcorporaties, bewoners en VvE-beheerders en bewoners en bouwbedrijven door het communicatieproces tussen de betrokkenen te begeleiden. Het doel? Een betere kwaliteit van wonen.

Lees meer over Sabo

Woonkwaliteit = rendement

Bewonerstevredenheid is essentieel voor het beheren van een succesvol wooncomplex. Maar soms loopt alles nu eenmaal niet van een leien dakje. Sabo helpt woningcorporaties bij het opzetten van een constructieve dialoog met bewoners. Bij het beheer van een complex, maar ook tijdens de ontwikkeling.

Lees meer over Sabo voor bedrijven

Alle partijen profiteren

Zowel de woningcorporatie als de bewoners zelf profiteren van verbeteringen aan de kwaliteit van wonen in een complex. De bewoners merken het in hun dagelijks leven: de sfeer verbetert, het complex wordt beter schoongehouden, de verhoudingen met de buren zijn vriendelijker en de openbare ruimtes worden op een positieve manier gebruikt. En dat komt de woningcorporaties ten goede: zij hoeven minder vaak onderhoud te plegen en het complex geniet een positieve reputatie.

Lees meer over Sabo voor bewoners

Hoe werkt het?

Samenwerking is de kern van Sabo’s aanpak. Allereerst gaat Sabo met de betrokkenen in gesprek om te bepalen wat hun wensen zijn. Naast de opdrachtgever komen natuurlijk ook de bewoners aan bod. Zo wordt duidelijk hoe de partijen tot een duurzame samenwerking kunnen komen, en welke belangen daarin een rol spelen.

Lees meer over de werkwijze van Sabo

Over bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie is constant in ontwikkeling. Daarom houdt Sabo haar klanten op de hoogte van de laatste onderzoeken en inzichten.

Lees meer over bewonersparticipatie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Sabo? Saskia vertelt u graag wat Sabo voor u kan betekenen. Neem vandaag nog contact op via saskia@saboadvies.nl of bel 06 45 67 90 38.

Zien wat Sabo doet?

"Haar contactuele eigenschappen zijn goed, waardoor zij op alle niveaus kan meepraten [.......] Naar mijn idee heeft zij een brede blik die verder reikt dan het werk dat zij nu doet, waardoor zij haar werk ook in een bredere context kan bekijken."

Joost van Hövell, senior beleidsadviseur wonen Gemeente Amsterdam

“Sabo heeft zich op professionele wijze bewogen in het grillige speelveld van VvE, woningcorporatie en haar bewoners/ huurderscommissies. Sabo heeft in situaties die dreigden vast te lopen het proces weten te redden: dit hebben zij gedaan door oprecht te luisteren en vervolgens doortastend te handelen"

Marjolein van Zanten, Gebiedsbeheerder Stadgenoot

"Ze vervult haar opdracht met een grote mate van zelfstandigheid, betrokkenheid en neemt haar verantwoordelijkheid hierin. Zij is open, straight, direct en werkt prestatiegericht met oog voor de medewerkers en de kwaliteit van het werk"

Jacqueline van Loon, directeur Amsterdam Steunpunt Wonen