-->

Iets nieuws
horen?

Waarom communicatie ertoe doet 

Voor Sabo valt het belang van communicatie, of de interactie tussen huurders en verhuurders (lees: woningcorporaties en ontwikkelaars) niet makkelijk te overschatten. Communicatie zien wij […]

lees meer
Meer nieuws

Sabo advies

Wij maken goed wonen mogelijk, omdat we ervan overtuigd zijn dat dat een eerste levensbehoefte is. Zowel in de woning als het wooncomplex en voor de nabijgelegen openbare ruimte. Dat doen we door betrokkenen samen te brengen en ze te helpen weer samen te praten en samen te werken. Met een gevarieerd team van specialisten, een goede connectie met de bewoners in steden en veel inventiviteit. Wij helpen de kloof te overbruggen zodat het wonen weer goed wordt. Voor iedereen.

Lees meer over Sabo

Voor bewoners en bedrijven

Sabo Advies is ervaren in bewonersparticipatie en -communicatie en dat zetten we in voor bewoners en voor bedrijven. We faciliteren, organiseren en adviseren. Maar vooral brengen we mensen bij elkaar; bewoners in een wijk of de bewoners en bedrijven. Zodat ze elkaar daarna ook weer weten te vinden.

Lees meer over de werkwijze van Sabo

Zien wat Sabo doet?

'SABO is een professionele en betrokken adviseur op het gebied bewoners- en buurtparticipatie'. Saskia Bosnie en haar team weten op een prettige wijze zakelijke en bewonersbelangen te koppelen. En daarnaast draagt SABO bij aan het creëren van nieuwe platformen en samenwerkingsverbanden tussen betrokken organisaties en mensen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van onze woningprojecten als ook vergroot de rol van de bewoners en de buurt in de planvorming.

Ebe Treffers, Adjunct-directeur Wonam Ontwikkeling BV

'Na de participatiestaking zijn de K-buurt en de Gemeente met elkaar in therapie gegaan onder leiding van Saskia Bosnie. Dat is een doorbraak geweest in de samenwerking tussen de Gemeente en de buurt. En het resultaat is dat er nu gezamenlijk hele goede samenwerking ontstaan is en de buurt in de lead is om zelf een stedenbouwkundige plan te maken. Dat is een heel mooi resultaat’.

Dirk de Jager, stadsdeel bestuurder Gemeente Amsterdam Zuidoost

'Intersell ziet SABO als een gedreven en vooruitstrevende partner op het gebied tussen bewoners, opdrachtgevers en de techniek. Zowel de belangen van bewoners, opdrachtgevers als die van Intersell weet ze samen te smelten zodat er begrip en draagvlak ontstaat voor alle partijen. Alleen ga je sneller maar samen kom je verder'.

Bob Lauwers, Directeur BV Intersell

'Sabo heeft zich op professionele wijze bewogen in het grillige speelveld van VvE, woningcorporatie en haar bewoners/ huurderscommissies. Sabo heeft in situaties die dreigden vast te lopen het proces weten te redden: dit hebben zij gedaan door oprecht te luisteren en vervolgens doortastend te handelen. Sabo een mooie verkenning gemaakt van de (on)mogelijkheden voor huurdersparticipatie in VvE-complexen. Dit is waardevolle informatie voor zowel woningcorporaties, huurdersverenigingen als VvE-besturen in complexen met een groot-eigenaar'.

Marjolein van Zanten, voormalig gebiedsbeheerder Stadgenoot

'Het is heel fijn dat er belangrijk, zeer essentieel onderdeel vanuit ons werk door professionals uit handen genomen kan worden - waar hun in zijn opgeleid en veel ervaring in hebben. Wij als bouwer hebben minder tijd voor het voeren van sociale gesprekken met de bewoners te voeren, daar dit niet onze core business is en simpelweg dat dit ons vaak ook niet ligt. Het is dus fijn dat dit uit de handen genomen van de bouwers, zodat deze zich volledig op de uit te voeren werkzaamheden kan richten. Je kan het zien op het project wat we met elkaar tot een fantastisch einde hebben gebracht, waarbij de score van de klanttevredenheid op een 8,3 uitkwam (gemiddelde tussen de bewonersbegeleiding en het uitgevoerde werk). Je kan zeggen dat dit een top prestatie was, gezien het feit dat eerst flink het vertrouwen van de zittende huurders gewonnen moest worden in onze aanpak van werken'.

Hendrik Brands, Projectleider BV Intersell

Anderen
over Sabo