Iets nieuws
horen?

Onderzoek naar de handhavingsmogelijkheden van een VvE

Toby Correia heeft onderzoek gedaan en wilt graag zijn onderzoek met jullie delen. Hieronder een bericht van Toby.

Vereniging van eigenaars willen een goede leefbaarheid nastreven in hun wooncomplex. Omdat steeds meer woningen worden verhuurd, ontstaan er gemengde wooncomplexen. Dat zijn appartementencomplexen waar eigenaren en huurders samen leven. Dit kan situaties opleveren die voor sommige VvE’s verwarrend zijn. Is een huurder bijvoorbeeld wel gebonden aan de regels van een VvE? En wat kan een VvE doen als er overlast veroorzaakt wordt? Hier heb ik onderzoek naar gedaan. Dit onderzoek heb ik verricht in opdracht van Stichting !WOON voor mijn afstuderen, HBO-Rechten, aan de Hogeschool van Amsterdam.

Ik heb onderzoek gedaan naar de handhavingsmogelijkheden van een VvE in een gemengd wooncomplex. In het onderzoek geef ik weer hoe een VvE kan acteren als er sprake is van overlast en ga ik in op de sanctiemogelijkheden en de uitvoering daarvan. Daarbij heb ik onderscheid gemaakt tussen handhaving ten opzichte van een eigenaar en een huurder.

lees meer

De politiek op visite! De toekomst van Zuidoost, wat pakken wij het eerst aan?

Op 7 februari jl. organiseerden GroenLinks – SP – PVDA een gezamenlijke bijeenkomst ” Links Progressief Pact”.

Saskia Bosnie is gevraagd hier te spreken over de aandachtspunten die in Zuidoost spelen. Dit vanuit haar betrokken rol als zowel bewoner én ondernemer in Zuidoost.

Zuidoost is hot, er liggen zoveel kansen maar nog meer aandachtspunten!

Saskia Bosnie zet zich niet enkel in als het gaat om bewonersparticipatie, maar wil dat die velen aandachtspunten worden opgelost op het gebied van leefbaar wonen. Tijdens deze avond heeft ze de belangrijkste onder de aandacht gebracht en staat hier voor de bewoners van Zuidoost.

  • Essentiële zaken als gebiedsontwikkeling van meepratende burger naar meebeslissende burger op verschillende vlakken;
  • Hoe gaan wij van een angstige overheid naar een creatieve overheid die klaar staat voor initiatieven vanuit de burger;
  • Hoe voorkomen wij het hippe voorzieningen-syndroom;
  • Het stimuleren van voorrangsregels van jongeren bij nieuwe wooncomplexen;
  • Het hanteren van flexibele huurcontracten voor 55-plusser om doorstroming te stimuleren;
  • Randvoorwaarden stellen / quota voor werkgelegenheid en stages aan lokale bewoners uit het gebied;
  • Randvoorwaarden stellen via grondexploitatie/ erfpachtuitgifte en vergunningen om verbinding tussen nieuwkomers en gevestigden te stimuleren;
  • Onderzoek doen naar circa 18% werkloosheid onder jongeren in Zuidoost in relatie tot het Arenagebied als economisch best renderende markt van Nederland.

“Deze avond was zeer interessant voor mij en zeker omdat ik niet politiek actief ben, maar de politiek wel als een vervoermiddel ervaar om van A naar B te komen. Als ik zie wat de politiek op lokaal niveau bereikt heeft, zoals woningcorporaties in beweging krijgen die lang hun verantwoordelijkheid hebben laten liggen, daar word ik dan enorm blij van. Ik stond hier niet voor mijzelf, maar voor de mensen die minder gehoord worden. Echter als het over Zuidoost gaat dan kom ik uiteraard wel heel dicht bij mijzelf. Zuidoost ken ik goed omdat ik hier woon en werk. In mijn werk zorg ik dat bewoners wat te vertellen hebben over hun woon- ,leef  en werkgebied. Maar vanavond stond ik hier als burger en bewoner voor de bewoners”. – aldus Saskia Bosnie.

lees meer

Sabo, Advies voor Bewonersparticipatie

Sabo slaat bruggen tussen bewoners en woningcorporaties, bewoners en VvE-beheerders en bewoners en bouwbedrijven door het communicatieproces tussen de betrokkenen te begeleiden. Het doel? Een betere kwaliteit van wonen.

Lees meer over Sabo

Woonkwaliteit = rendement

Bewonerstevredenheid is essentieel voor het beheren van een succesvol wooncomplex. Maar soms loopt alles nu eenmaal niet van een leien dakje. Sabo helpt woningcorporaties bij het opzetten van een constructieve dialoog met bewoners. Bij het beheer van een complex, maar ook tijdens de ontwikkeling.

Lees meer over Sabo voor bedrijven

Alle partijen profiteren

Zowel de woningcorporatie als de bewoners zelf profiteren van verbeteringen aan de kwaliteit van wonen in een complex. De bewoners merken het in hun dagelijks leven: de sfeer verbetert, het complex wordt beter schoongehouden, de verhoudingen met de buren zijn vriendelijker en de openbare ruimtes worden op een positieve manier gebruikt. En dat komt de woningcorporaties ten goede: zij hoeven minder vaak onderhoud te plegen en het complex geniet een positieve reputatie.

Lees meer over Sabo voor bewoners

Hoe werkt het?

Samenwerking is de kern van Sabo’s aanpak. Allereerst gaat Sabo met de betrokkenen in gesprek om te bepalen wat hun wensen zijn. Naast de opdrachtgever komen natuurlijk ook de bewoners aan bod. Zo wordt duidelijk hoe de partijen tot een duurzame samenwerking kunnen komen, en welke belangen daarin een rol spelen.

Lees meer over de werkwijze van Sabo

Over bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie is constant in ontwikkeling. Daarom houdt Sabo haar klanten op de hoogte van de laatste onderzoeken en inzichten.

Lees meer over bewonersparticipatie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Sabo? Saskia vertelt u graag wat Sabo voor u kan betekenen. Neem vandaag nog contact op via saskia@saboadvies.nl of bel 06 45 67 90 38.

Zien wat Sabo doet?

“Sabo heeft zich op professionele wijze bewogen in het grillige speelveld van VvE, woningcorporatie en haar bewoners/ huurderscommissies. Sabo heeft in situaties die dreigden vast te lopen het proces weten te redden: dit hebben zij gedaan door oprecht te luisteren en vervolgens doortastend te handelen"

Marjolein van Zanten, Gebiedsbeheerder Stadgenoot

"Ze vervult haar opdracht met een grote mate van zelfstandigheid, betrokkenheid en neemt haar verantwoordelijkheid hierin. Zij is open, straight, direct en werkt prestatiegericht met oog voor de medewerkers en de kwaliteit van het werk"

Jacqueline van Loon, directeur Amsterdam Steunpunt Wonen

"Haar contactuele eigenschappen zijn goed, waardoor zij op alle niveaus kan meepraten [.......] Naar mijn idee heeft zij een brede blik die verder reikt dan het werk dat zij nu doet, waardoor zij haar werk ook in een bredere context kan bekijken."

Joost van Hövell, senior beleidsadviseur wonen Gemeente Amsterdam