Brainstormen met bewoners: participatie kun je leren

Brainstormen met bewoners: participatie kun je leren

Barrio Lobi betekent ‘hou van je buurt’. Hoe kun je leren om je stem op verschillende manieren te laten horen? Hoe kun je van je wijk houden als er van alles mis is? Als je het gevoel hebt dat niemand naar je luistert? Of als je niet weet hoe het anders kan? Barrio Lobi Academy is een lerend platform voor buurtbewoners, gemeenten en corporaties. BLA biedt onder andere trajecten voor empowerment en participatie van buurtbewoners. Op een manier dat bewoners willen deelnemen en meedenken, en erachter komen: participatie is leuk.

Zo was het doel van een eerste buurtbijeenkomst van Barrio Lobi Academy met bewoners van de H-buurt in Amsterdam Zuidoost dat bewoners konden aangeven waar zij behoefte aan hebben. Wat er leeft in de buurt? Met vernieuwende participatietools hebben wij hen meegenomen naar nieuwe ideeën.

Zo hebben we in een brainstorm met elkaar nagedacht over thema’s die spelen in de H-buurt. Deze thema’s hebben we gezamenlijk besproken en uitgediept: wat gaat er goed en wat kan er beter? De brainstorm vond niet zittend plaats aan een tafel: bewoners liepen rond terwijl ze nadachten over de punten die ze wilden inbrengen. Op de achtergrond klonk muziek. Bij de Wat-gaat-er-goed-vragen hoorden zij positieve achtergrondmuziek, bij de Wat-kan-er-beter-vragen een slow beat. De muziek hielp de emoties beïnvloeden. Daarna hebben we plenair alle ingebrachte punten geprioriteerd. Aan verschillende thematafels gingen de bewoners dieper in op een thema onder begeleiding van een tafelleider. Ten slotte pitchte per  tafel een bewoner de bevindingen.

Na de brainstorm konden bewoners deelnemen aan voor hen belangrijke workshops als tegenprestatie voor hun inzet om mee te helpen hun buurt te verbeteren. Deze ‘out-of-the-boxworkshops’ stimuleren de verschillende manieren van participatie. Bewoners konden meedoen aan een workshop ‘Kom voor jezelf op’, ‘Jouw boodschap op video’ en ‘Visualiseer jouw gedachten’. Uit elke workshop gaven bewoners een terugkoppeling.

De brainstorm  en de workshops geven de bewoners enorme energie. Ze hebben zin om die energie weer in hun buurt te steken. Om een vervolg te geven aan deze brainstormsessies en verder te denken over hun buurt. Ze hebben weer energie om van hun buurt te houden.

Quote van bewoner

‘Wanneer is de volgende bijeenkomst? Het zou fijn zijn dit maandelijks of tweemaandelijks te doen’.