-->
Samen brainstormen: inspirerend, verrassend met gemeente Amsterdam

Samen brainstormen: inspirerend, verrassend met gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft Sabo ingehuurd om de medewerkers tijdens een brainstormsessie te inspireren, kennis te delen en ze andere werkvormen aan te reiken.

Deze brainstormsessie is onderdeel van de Barrio Lobi Academy. 

Wat gaat er gebeuren in Bijlmer Centrum?

In het kader van ontwikkelbuurten staat H-buurt op de nominatie om aangepakt te worden op fysiek, sociaal en economisch niveau. Dit vergt een enorm goed voorbereiding en de gemeente is hier dan ook goed weg.

Waarom Sabo?

Sabo staat niet alleen aan de zijde van de bewoners, maar helpt vaak ook gemeenten, overheid instanties en woningcorporaties als het gaat om nieuwe of bestaande projecten waarbij “participatie’ altijd centraal staat. Sabo helpt de medewerkers anders te denken wat betreft huidige interne processen, zichzelf uit te dagen en reikt handvatten aan om in het participatie proces toe te passen.

Hoe gaat Sabo te werk in deze opdracht?

Er vond onder leiding van Sabo een brainstormsessie met Ambtenaren van de gemeente Amsterdam plaats bij hen op kantoor. Hierbij waren mensen van de ontwerpzijde, project management tot mensen van de verbinding op sociaal vlak aanwezig, kortom een gevarieerde groep.

Maatwerk in combinatie met kennis maar vooral plezier, dat is waar Sabo voor staat!

Samenwerking & Participatie

De ambtenaren gingen met elkaar in gesprek om vanuit een gezamenlijk kader te starten. Diverse  thema’s werden in kleine groepjes besproken, maar de hoofdthema’s werden in groepsverband besproken, samenwerking en participatie stonden centraal.

Deze werkvorm schept de randvoorwaarden om deelnemers ruimte te bieden voor hun inbreng en invloed. Zij brengen actieve energie in een groep en dynamiek in bij de sessie. Het stimuleert het groepsgevoel, geven nieuwe impulsen en vergroten de bereidheid om samen te werken. Werkvormen doen een beroep op de creativiteit. Dit stimuleert mensen om buiten de eigen kaders te denken en zo op een andere wijze naar een vraagstuk te kijken. Zo kunnen nieuwe ideeën, invalshoeken, gezichtspunten, aspecten of oplossingen ontstaan in een ongedwongen, creatieve omgeving.

“Drie kernwaarden zijn van essentieel belang in de relatie tussen de Gemeente en bewoners: Vertrouwen, Verwachting en Verantwoordelijkheid” aldus Saskia Bosnie.

Quote van Gemeente Amsterdam

'Participatie betekent voor mij: Je rol kunnen pakken om je belang te behartigen'.

Impressie