-->

Safe Space Poortje: SAMEN zoeken naar creatieve oplossingen voor een veilige Amsterdamse Poort

Safe Space Poortje, is een bijzonder project waar Sabo Advies één van de trekkers is. In opdracht van de gemeente Amsterdam en in samenwerking met de StadmakersCoöperatie gaan we bewoners betrekken bij de sociale veiligheid en verduurzaming van de Amsterdamse Poort. Dat doen we door placemaking en social design. De pilot kent 2 fases.

Placemaking

Hoe prettig mensen zich voelen binnen de openbare ruimte en hun directe leefomgeving hangt sterk af van de inrichting. De kern van Safe Space Poortje is ‘samen meer’. Door middel van ‘placemaking’ betrekken we bewoners, lokale ondernemers en andere belanghebbenden, bij de inrichting van de Amsterdamse Poort. Ook krijgen sociaal maatschappelijke vraagstukken en bijzondere plekken in dit mooie stadshart van Amsterdam-Zuidoost aandacht. Met het oog voor positieve veranderingen hebben alle betrokkenen een aandeel in de transitie. Dit noemt men social design. 

 

Bewonersparticipatie

De Amsterdamse Poort, een groot winkelcentrum en kantorengebied in Amsterdam-Zuidoost, wordt niet door eenieder als veilig ervaren. Dat kan beter.  Daarom zijn in 2020 enthousiaste lokale bewoners, ondernemers, bezoekers en gebruikers van de Amsterdamse Poort ondervraagd over hun gevoel van sociale veiligheid. Daar zijn verschillende ideeën opgehaald en de belangrijkste plekken, personen en thema’s binnen dit gebied zijn in kaart gebracht.. Het is nu tijd voor de tweede fase: de uitvoering!

 

Ontmoeten, bouwen en inspireren

Op welke manier kan de sociale veiligheid vergroot worden? Hoe kunnen we een andere invulling geven aan de openbare ruimte in de Amsterdamse Poort? Dat zijn de vragen die centraal staan. Om daarachter te komen is er een plek een eigen programmering geselecteerd, de onderdoorgang bij de tunnel bij de flat Hoogoord richting het Bijlmer Parktheater. Daar gaan wij bewoners ontmoeten en  samen de plannen voor het leefgebied van de Amsterdamse Poort uitvoeren. De onderdoorgang krijgt een creatieve aanpak. Om daar een goede invulling aan te geven, hebben de jongeren, van de organisatie Re-Boost,  gebruikers van de tunnel geïnterviewd. Daaruit volgde het uitwerken van voorstellen om de tunnel een huiselijker aanzicht te geven. De jongeren zijn ondersteund door het creatieve team van kunstenaars: Jet Nugter, Sjoerd Vocking en Nieuw Jurk en de organisatie Re-Boost, die jongeren helpt hun talenten te ontwikkelen. 

Maar het doel van de pilot is meer: de gemeenschap rond de tunnel bewuster maken van hoe ze zelf kan bijdragen aan het veiliger maken van hun Poortje. Dat veiligheid en leefbaarheid iets is dat je samen maakt. En misschien nog wel beter dan de gemeente met camera’s en toezicht.   

De tunnel bij de flat Hoogoord richting het Bijlmer Parktheater.

Updates project Social Design Amsterdamse Poort

Volg de updates over dit project via het Instagram– en Facebook account van Sabo Advies. Of volg de hashtags #safespacepoortje en #socialdesignamsterdamsepoort

Wilt u meer informatie, mail dan naar safespacepoortje@gmail.com

Impressie