-->

E-Buurt Oost: Sabo participeert in winnende tender

Sabo Advies bewonersparticipatie heeft in opdracht van Wonam meegedaan aan een tender (prijsvraag) van de gemeente Amsterdam over het stedenbouwkundige plan voor de nieuwbouw in de E-Buurt Oost. En we hebben gewonnen! Dat deden we samen met een tenderteam bestaande uit ontwikkelaar Wonam, XVW Architectuur, Space & Matter en OZ en pd+p architecten. Het samen ontwikkelen met omwonenden en bewoners (co-creatie) is een van de uitgangspunten. Sabo is hier vanaf 2020 bij betrokken.  

 

Barrio Lobi

‘Barrio Lobi’ staat voor ‘hou van je buurt’. Vanuit die gedachte ontwikkelde het tenderteam een nieuwbouwplan voor 3 kavels (wijkjes) in de E-buurt in Amsterdam-Zuidoost. 

Bewoners, ondernemers en partners uit de buurt deden mee in de vorm van workshops en ontwerpsessies. 

 

Waardevolle informatie

De input van bewoners en ondernemers leidde onder andere tot een woonvereniging, waarin gemeenschappelijk zaken zoals de plinten (overgangszones tussen de straat en de gebouwen), maar ook gemeenschappelijke ruimtes en deelmobiliteit in worden ondergebracht. 

Ook in de verdere uitwerking van de plannen denken bewoners mee. Het co-creatietraject leverde onder meer waardevolle informatie op over het versterken van de doorstroming en het verbeteren van de woonkwaliteit van de E- en G-Buurt.

 

338 woningen

Het plan bestaat uit 338 woningen, ongeveer een derde middenhuur, een derde middelkoop en een derde vrije-sectorkoop, het gaat om laagbouw, middelhoge bouw en hoogbouw. De oppervlaktes variëren van 65 tot 130 vierkante meter.

 

Inspraak

Zoals gezegd is één van de uitgangspunten van het nieuwbouwplan een buurt bouwen met inspraak van (toekomstige) bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium oftewel co-creatie. Door de expertise van bewoners aan te boren, komen ‘wijk-specifieke’ wensen boven water. Wensen die aansluiten bij woon- en leefrituelen en het stedenbouwkundige plan verfijnen.

 

Ver voor de start

Het bijzondere van dit participatietraject is dat omwonenden al ver voor de start van de nieuwbouw zijn betrokken bij de plannen voor hun nieuwe buurt. Sabo startte de bewonersparticipatie al in de zomer van 2021. 

 

Toekomstige wijk

We vervolgden het participatietraject in maart 2022 met twee ontwerp-avonden. Bij de eerste avond staat het gebied van de nieuwe wijk centraal. Hoe zien bewoners, omwonenden en ondernemers de toekomstige wijk in de E-Buurt Oost? Hoe goed kennen ze hun buren en aan welke ontmoetingsplekken hebben ze behoefte? De thema’s waarover gediscussieerd wordt zijn: Een gezonde buurt, Ontmoeting stimuleren en Herkenbare onderlinge (architectonische) samenhang.

 

Community’s creëren 

Op de 2de ontwerpavond staan de gebouwen centraal. Hoe stimuleer je bijvoorbeeld community ’s in de twee woontorens? Wat voor woonideeën zijn er voor de verschillende doelgroepen? En is er animo voor een bewonerscollectief? Het antwoord daarop was dus ja.

 

‘Hoe ga je hier weg?’

Bewoners waren over het algemeen meer dan tevreden bleek uit de evaluatie van de 2 bijeenkomsten. Op de vraag ‘hoe ga je hier weg?’ kwamen de volgende antwoorden: “Tevreden, verrast, aangenaam, het was een hele mooie en inspirerende avond, het plan ziet er veelbelovend uit. Er kwamen goede ideeën naar voren. Ik heb vertrouwen, ik heb bijgeleerd. Jullie doen het goed, jullie zuigen eerst alle wensen van bewoners op.” En: “Kan ik me al inschrijven voor een woning? Ik hoop dat jullie de tender winnen.”

Impressie