-->

Pilotproject gemengde complexen van huurders en eigenaren

Sabo Advies Bewonersparticipatie is door woningcorporatie Stadgenoot en de huurdersbelangenbehartiger Huurgenoot benaderd om een pilotproject van 7 complexen te begeleiden. Stadgenoot en Huurgenoot hebben naar aanleiding van signalen vanuit bewoners een nieuw beleid ontwikkeld om bewoners meer gelijkwaardig te laten meebeslissen over wat er gebeurt in een gemengd complex.

Voor huurders in een huurcomplex is via het huurrecht en de overlegwet uitgebreid vastgelegd hoe bewoners zich kunnen laten horen over de zaken die in en om hun woning spelen. Indien in een complex woningen worden verkocht aan particulieren voor eigen bewoning verandert die situatie echter radicaal. De verhuurder (Stadgenoot) besluit niet meer alleen over de gemeenschappelijke delen van het gebouw (casco en gemeenschappelijke ruimtes), maar de VvE. De VvE bestaat uit eigenaren van het complex. Voor de huurders is er formeel geen enkele ruimte binnen de VvE. Huurders gaan er wat betreft hun mogelijkheden om zich bezig te houden met zaken in en rondom hun woning dus op achteruit bij de verkoop van woningen. Dit vinden Stadgenoot en Huurgenoot een ongewenste situatie. Het creëert een ongewenst verschil tussen de bewoners die als buren met elkaar zullen moeten leven. Daarom is er een beleid afgesproken om huurders en eigenaren in een complex een meer gelijkwaardige rol te geven.

Om uitwerking te geven aan het nieuwe beleid hebben Stadgenoot en Huurgenoot afgesproken om een proef te draaien in een aantal complexen. Dit om te bekijken welke methoden er toegepast kunnen worden om te zorgen dat huurders en eigenaren elkaar vooral zien als medebewoners van een complex en in samenwerking tot een goede leefsituatie komen.

Echter voordat de opdrachtgever tot actie overgaat, zal er een verkenning worden uitgevoerd en Saskia Bosnie van Sabo Advies Bewonersparticipatie begeleidt dit proces. Naar verwachting loopt dit project van oktober 2015 tot en met juli 2016.

Huurgenoot

Stadgenoot

 

Laat een reactie achter