Samen brainstormen: inspirerend, verrassend

Samen brainstormen: inspirerend, verrassend

Barrio Lobi Academy (BLA) is een lerend platform voor onder andere ambtenaren van gemeenten, medewerkers van woningcorporaties  en andere professionals die moeten of willen werken met buurtbewoners. Barrio Lobi Academy gebruikt inspirerende tools, waarbij deelnemers leren vaststellen waar zij behoefte aan hebben. Een platform voor professionals om op een verrassende manier met elkaar in gesprek te komen, naar elkaar te luisteren en en daadwerkelijk kennis op te doen.

Zo ondersteunt Barrio Lobi Academy gemeenten, overheidsinstanties en woningcorporaties bij nieuwe en bestaande projecten waarbij participatie centraal staat. Met een programma dat de deelnemers uit hun comfortzone haalt en leert anders kijken en ervaren, helpt Barrio Lobi Academy de medewerkers anders te denken over huidige interne processen, zichzelf uit te dagen. En Barrio Lobi Academy reikt handvatten aan om zelf in het participatieproces toe te passen.

Een voorbeeld is een brainstormsessie met de gemeente Amsterdam, waarbij medewerkers werden gestimuleerd om kennis te delen. De vraag betrof de processen in Bijlmer Centrum. In het kader van ontwikkelbuurten staat de H-buurt op de nominatie om aangepakt te worden op fysiek, sociaal en economisch niveau. Dit vergt een enorm goede voorbereiding. Alle interne processen moeten goed op elkaar afgestemd, iedereen moet weten wat er vanuit verschillende afdelingen gaat gebeuren en wanneer. Daarnaast is afstemming met bewoners en ondernemers in de omgeving van essentieel belang.

Barrio Lobi Academy leidde de brainstormsessie bij de medewerkers op kantoor. Hierbij waren medewerkers aanwezig van de ontwerpafdeling, van projectmanagement en medewerkers die zich bezighouden met het sociale domein. Een gevarieerde groep. Met ontspanningsoefeningen, spellen in loslaten en uit je comfortzone komen, en verschillende tools om informatie op te halen en te delen, bracht Barrio Lobi Academy in kaart wat er goed gaat in de samenwerking, wat de aandachtspunten zijn en waar de kansen liggen om beter samen te werken.

Vaak worden dergelijke bijeenkomsten eenmalig georganiseerd. Barrio Lobi Academy is voorstander van seriesessies tijdens het gehele project. Om ook gaandeweg het proces de interne samenwerking te monitoren en te managen.

 

“Drie kernwaarden zijn van essentieel belang in de relatie tussen de Gemeente en bewoners: Vertrouwen, Verwachting en Verantwoordelijkheid” aldus Saskia Bosnie.