Barrio Lobi Academy

Barrio Lobi Academy

Hou van je buurt en denk mee

Al jaren geeft de overheid aan dat bewoners meer betrokken moeten worden bij hun eigen buurt of wijk. Via burgerparticipatie samen ervoor zorgen dat de buurt schoon en heel blijft, en veilig is. Samen beslissen hoe een plantsoen of parkje wordt ingericht. En met elkaar buurtactiviteiten organiseren zodat eenzame mensen weer een plek krijgen in de samenleving. Ook voor corporaties is participatie van belang. Als bewoners zich identificeren met hun buurt en betrokken worden bij beslissingen, hebben zij minder last van bijvoorbeeld vandalisme. Ook voor hen geldt: hou van de buurt en ken de buurt.

Toch blijkt het niet altijd gemakkelijk om bewoners erbij te betrekken en problemen in een wijk op te lossen. Daarvoor moeten gemeente, corporaties  en bewoners eerst in gesprek. Gemeente en corporaties worstelen daarmee. Hoe kom je met bewoners in gesprek? Wie moet je daarvoor hebben, wie zijn de beïnvloeders, de stakeholders? Hoe krijg je ze geïnteresseerd om mee te denken? Hoeveel regie krijgen ze dan? En hoe geef je het vertrouwen dat je ook echt wat met de input gaat doen? Aan de andere kant staan bewoners ook niet altijd in de rij om mee te doen. Soms omdat het leven al te ingewikkeld is geworden om hier nog energie in te steken. Soms omdat ze al te vaak hun neus hebben gestoten (‘er gebeurt toch niks mee’) en ze het vertrouwen missen dat er naar hen geluisterd wordt. Soms omdat ze denken: ik heb hier geen verstand van.

Barrio Loby Academy brengt lokale overheden, corporaties en bewoners bij elkaar en zorgt dat ze in kleine setting in gesprek komen.

Barrio Lobi Academy (BLA) staat voor: hou van je buurt. Wij zorgen met vernieuwende, verrassende en inspirerende vormen van participatie voor verbinding. Bewoners komen met elkaar in gesprek. En lokale overheden en corporaties komen met bewoners in gesprek. Ze leren luisteren naar elkaar. En samen bedenken wat er anders moet en hoe dat anders kan. Dat is niet saai. Integendeel, leren en plezier maken gaan bij Barrio Loby Academy hand in hand. Wederkerigheid en leren zijn daarbij belangrijk. Wij bieden bewoners altijd een tegenprestatie omdat zij hun kostbare tijd steken in participatie. Dat levert kennis op, energie en zin om er samen tegenaan te gaan.

Welkom bij Barrio Lobi Academy: voor en met bewoners, ambtenaren van lokale overheden, medewerkers van corporaties en overige professionals die met bewoners moeten of willen werken.

‘Out of the box! Bewoners hebben hun verborgen talenten ontdekt.’